MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MİSAK logo

Tek millete ulaşmak

İskender Öksüz    21.06.2018
Devlet ve millet temelinde teklik anlayışı nedir, nasıl olmalıdır? Entelektüel ve siyasi bağlamda "çokkültürlülüğün" dünyada ve Türkiye'deki algılanış biçimi nedir? Türk milletinden İbrahimi millete giden süreç asimilasyon mu entegrasyon mu?

Suriye Türkleri: Fırat’ın Doğusu da Türk, Batısı da…

Mustafa Kafalı    19.06.2018
978 yıldır Suriye'de olan Türklerin nüfusları ve tarihî gelişimleri üzerine doyurucu bilgiler... Makaleden de anlaşılacağı üzere Aynülarap ve El-Cezire bölgeleri tarihten beri Türk yurdu olup bu durum 20. yüzyılda da devam etmiştir.

Şanghay Ruhu Türkiye’yi Nasıl Etkiler?

Sadık Rıdvan Karluk    18.06.2018
Çin, ŞİÖ aracılığıyla yeni atılımlar yapmaktadır. Örgüt hakkında Türk gazetelerine verilen ilanlar da dikkate alındığında Çin'in Türkiye üzerinde özel bir iletişim çalışması yaptığı ortaya çıkıyor. Yazarımız, Türkiye'nin ŞİÖ ilişkilerini inceliyor.

Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki Ermeni politikaları

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    13.06.2018
Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesinden sonra Ermeniler Almanya’yı desteklemiş ve II. Dünya savaşında Alman ordusunda ve SS birliklerinde görev almışlardır. Almanya’nın geçmişten itibaren Ermenilere verdiği destek günümüzde artarak devam etmektedir

Türkiye ile ABD (Münbiç) uzlaşmasının sonuçları üzerine

Hakan Paksoy    11.06.2018
Türkiye, 4 Haziran’da ABD ile yaptığı uzlaşma ile nasıl bir yola giriyor? Bu rota ülkemizi nereye götürmektedir? Tekrar BOP karşımıza çıkar mı? Rusya ve İran ile işbirliği ne olacaktır? Bekamız nasıl etkilenecektir? Birçok soru cevap bekliyor.

Din ve dinî hayatımız üzerine düşünceler

Ethem Ruhi Fığlalı    10.06.2018
Din, insan hayatının hangi noktasındadır? Din insan için, insan da din için ne ifade etmektedir? Türk devlet yapısında geçmişten bugüne dinin faktörü ne düzeydedir? Bugün okullarda verilen din eğitimi hangi noktalarda problemlere sebep oluyor?

Türk ekonomisi hakkında düşünce ve öneriler (4): İş piyasası

Mehmet Alp Şirin    07.06.2018
Devletin iş piyasasına yönelik ilk hedefi işsizliğin yüzde 2’yi geçmemesi olmalıdır. Bu hedefi gerçekleştirirken dikkat etmesi gereken husus ise iş imkanı sunanlar ile iş arayanların ihtiyaçlarının buluştuğu arz ve talebin hassas dengesidir.

Bir yol hikayesi: Saraybosna-Belgrad Otoyolu

Gözde Kılıç Yaşın    06.06.2018
Türkiye, Saraybosna-Belgrad otoyolu için karşılıksız üç milyar Euro sağlamaya hazır ancak Bosnalı Sırplar otoyol yapımına karşı çıkıyor. Türkiye’nin Boşnaklar için çok daha fazlasını yapması önündeki engel Sırplar mı, Sırbistan mı, Rusya mı?

Cumhurbaşkanı adayları ve seçim vaatleri: Ne kadar gerçekçi?

Sadık Rıdvan Karluk    05.06.2018
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin arifesinde... Önceki seçimlerden farklı olarak bu sefer sadece siyasi partiler değil, aynı zamanda yönetim sistemi de oylanıyor. Yazarımız altı partinin seçim vaatlerini karşılaştırıyor.

Ortadoğu’da İslâm: İslâm mezhepleri tarihi açısından bir bakış

Ethem Ruhi Fığlalı    04.06.2018
Ortadoğu'da İslâm mezhepleri açısından Müslümanlık inanışı nasıl anlaşılmıştır? Ortadoğu kültüründe İslâm ile terörizm bağlantısı var mıdır? Geçmişten günümüze genel bir değerlendirme yapıldığında bölgede peygamberin mesajı nasıl yansıtılmıştır?