MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Nihâl Atsız’ın edebî eserlerinde gençliğe verilen mesajlar

Murat Yılmaz.    11.12.2018
Atsız, eserlerinde gençliğe yönelik mesajlar vermiştir. Atsız’ın eserlerinde gençliğe verilmek istenilen mesajların incelendiği yazıda, onun istediği özelliklere sahip bir gençliğin nasıl olması gerektiğini edebî eserleri üzerinden tespit edilmiştir.

Patrikhane ve siyaset: Tarihî süreç

Sadi Somuncuoğlu    10.12.2018
Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı dönemi, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere üç devirde de hem dini hem de siyasi faaliyetlerin merkezi olmuştur. Türk devleti güçlü verilen imtiyazlar devlet zayıfladığında istismar edilmiştir.

Ben kimim? Ben Türk’üm!

Hakan Paksoy    09.12.2018
Türk milletinin adının yok edilmeye çalışıldığı şu günlerde "Biz kimiz?" sorusuna cevap arayan Hakan Paksoy, istediğimiz tek şeyin huzurla yaşamak olduğuna vurgu yapıyor ve ekliyor: "Huzurun pahası var" da bunun bedeli her geçen gün artıyor. Neden?

Le Monde: Atatürk-Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye’ye

Sadık Rıdvan Karluk    08.12.2018
Ne içteki ne de dıştaki düşmanlara karşı Atatürk'ün bizim himaye ve korumamıza ihtiyacı yoktur. Tarih bu konuda çoktan hükmünü vermiştir. Atatürk yüzyıllar boyunca unutulmayacak bir liderdir.

Patrikhane ve siyaset: Kavramlar

Sadi Somuncuoğlu    07.12.2018
Fener Rum Patriği'nin resmen kullandığı, ABD ve AB'nin de tanımamızı istediği, "ekümeniklik" kavramı ise Ortodoks kiliseler arasında bir koordinatör rol oynaması ve diğer kiliselerin yetki alanları dışında söz sahibi kabul edilmesi anlamına gelir.

Kıbrıs’ta yeni dönem: İki devletli yapı

Gözde Kılıç Yaşın    06.12.2018
Rumların egemenliği Türklerle paylaşmayacağını açıklaması ve serveti paylaşmama niyeti, Türklere büyük bir fırsat sunuyor: İki ayrı devlet modeli önerisi sunulmalı ve KKTC'nin tanınması için diplomatik girişimler başlatılmalıdır.

Türkçülüğün ihmal edilmiş yalvacı Ali Bey Hüseyinzade -Turan

MİSAK Editörü    05.12.2018
Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Yalvacı" ismini verdiği büyük Türkçü. Hayatı Yüce Türk Milleti için çalışmakla geçmiş bir deha. İttihat ve Terakki yöneticisi, Damat Ferit'e muhalefet ettiği için Bekirağa Bölüğü'nde aylarca yatan, Turancı büyük dava adamı

Fransa’nın Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetleri

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    04.12.2018
Fransa 16. yüzyılın ikinci yarısında kapitülasyonlarla birlikte Anadolu'ya misyonerler göndermiş elçilikler açmıştır. Anadolu'daki gayr-i müslimleri bir yandan kışkırtıp diğer yandan kollamıştır. Peki ya şimdi Anadolu'da neler oluyor?

Kıdemli vatandaş olabilmek ya da ustalara saygı

Liath McGorman    03.12.2018
Hayatımızın unumuzu eleyip, eleğimizi duvara astığımız çağında bizleri bekleyen olası, olasıdan ziyade mukadder senaryonun “sinopsisini” okuyacaksınız! Liath McGorman: "Emeklilikte hatayı kimler nerede yapıyor?"

Türk müsün Müslüman mı – 4: Din ve bilim

İskender Öksüz    02.12.2018
Yazı dizisinin dördüncü bölümünde "Türklük, Müslümanlık ve Bilim" kavramlarının birbirleriyle ilişkilerinin yanı sıra, "Tarihî olayları bugünün değer hükümleriyle yargılayabilir miyiz?" sorusuna cevap aranıyor...