MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MİSAK logo

Erol Güngör vesilesiyle Türk milliyetçiliği düşüncesine bir nazar

İkbal Vurucu    20.04.2018
Milliyetçi düşünce nedir? Kimler, bu düşüncenin mensubu olarak kabul edilecektir? Hangi nitelikteki eserler milliyetçi düşüncenin bir ürünü sayılacaktır? Bu sorulara verilecek cevaplar milliyetçi düşüncenin de sınırlarını belirleyeceği için önemlidir

Nutuk’ta İslâm Tarihi ile İlgili Motifler

Ethem Ruhi Fığlalı    19.04.2018
İslâm'ın şurâ emri, dikkate alındığında, devlet başkanına halkın iradesini temsil eden bir yasama meclisinin yardımcı olması tabiîdir, çünkü İslâm'da devlet kurumu, vekâletnamesini halktan alır. Atatürk Nutuk'ta bunu doğru anlamıyla incelemiştir.

Deizm mi? Belki bu gençler, sizin şerrinizden Allah’a sığınıyor!

İskender Öksüz    18.04.2018
Bir cümleye "Bismillah" ile başlayıp "Elhamdülillah" ile bitirmek değil; ikisi arasında söyledikleriniz ve ardından yaptığınız ya da yapacağınız eylemlerin, bu ifadelere olan uygunluğu önemlidir ve gençler, sizi ancak bu noktada örnek alabilir.

İki bin yıl öncesinden gelen uyarı: Şekeri satma

Konuralp Ercilasun    17.04.2018
2200 yıl önceden gelen bir öğüt: "Toprağınıza uygun olmayan ürünlere düşer, kendiniz üretemezseniz dışarıdan alırsınız. Daha fazla bu ürünlere alışırsanız paranız dışarı akar; ekonominiz çöker. En sonunda o ülkenin hâkimiyeti altına girersiniz!"

Klasik kaynaklar ve modern araştırmalar ışığında Farabî’nin etnik kökeni

İsmail Yakıt    16.04.2018
İran, Türkistan’ın birçok alim ve filozofunu bir takım çarpıtmalarla İranlı göstermektedir. Maalesef Farabî de bundan nasibini almıştır. Halbuki hemen hemen bütün kaynakların ittifakıyla Farabî’nin Türklüğü sabittir.

Şekerin tadı mı kaçırılıyor!

Süleyman Karahan    15.04.2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 40 kere düşünüldü mü? “Şantiye ve Rantiye” siyasetine kurban mı olur? İşletme hakkının üreticilerin oluşturduğu kooperatifler ile çalışanlara devrinin ön plana çıkarılması uygun bir yöntem olur mu?

28 Şubat kararları ya da “Hemşerim, yolculuk nereye?”

Hakan Paksoy    14.04.2018
28 Şubat Davası'nın kararı, hukuk tarihimize, yargı üzerindeki etkiler açısından hep gündemde kalacaktır. Bu karar neden 13 Nisan tarihinde alınmıştır? 13 Nisan İngiliz kışkırtmasıyla “şeriat isteriz" denilen 31 Mart Ayaklanması'nın tarihi değil mi?

Yunanistan-Arnavutluk Deniz Sınırı Görüşmeleri ve Türkiye’ye Etkisi

Gözde Kılıç Yaşın    13.04.2018
Yunanistan, emsal olarak kullanmak için Arnavutluk’la acilen deniz sınırı anlaşmasını imzalamak istiyor. Kayalık bile sayılmayan bir yükseltiyi karasuları hesabında esas aldırmanın peşinde ve AB havucunu Arnavutluk'a uzatmış, sıkıştırıyor.

İslam’da ayrılıkların üstesinden nasıl gelinebilir?

Hasan Onat    12.04.2018
Mezhepler dinî oluşumlar değil, beşeri oluşumlardır. Mezhepler Tarihi uzmanı Hasan Onat, mezhep ayrılıkları üzerinden siyasi hâkimiyet devşirmeye kalkmanın dine yapılmış olan en büyük kötülüklerden biri olduğunu anlatıyor.

Atsız- Türkçülüğün mistik önderi

Ahmet Bican Ercilasun ve MİSAK Editörü    11.04.2018
Ercilasun, konulara bilimin ışığını getirir. Ancak Atsız ve Türkçülük onu belirleyen iki unsudur. İlk elden tanıdığı muhite bilim eklenince eşsiz bir Atsız ansikolopedisi doğuyor. Eşsizden ne kastedildiğin, Ruh Adam bölümünden bir parçada görülüyor.