MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Tarihin ve ideolojinin meydana getirdiği bir II. Abdülhamid imajı: Nihâl Atsız’ın Gök Sultan’ı

Murat Yılmaz.    17.01.2019
Tarihî şahsiyetler yalnız yaşadıkları zamanda değil, kendilerinden sonra da isimleri sıkça anılan ve tartışmalara konu olan kişilerdir. Yakın dönem Türk tarihinin kuşkusuz en tartışmalı isimlerinin başını çekenlerden birisi de II. Abdülhamit'tir.

Ne yapmalı; ekonomide sistem arayışları – 3: Sosyal demokrasi

Liath McGorman    16.01.2019
İkinci Dünya Savaşının ardından Batı Avrupa Ülkeleri Sovyet tipi merkezi ekonomik modeli reddettiler ve bu noktadan sonra sosyal demokrat partiler çözüm olarak seçmenlerine karma ekonomik sistemi sundular.

Dikkat: Toplumda mutluyum diyenler azalıyor!

Sadık Rıdvan Karluk    15.01.2019
Türkiye mutlu bir ülke değildir. Konda araştırma şirketinin verilerine göre 2008 yılında "mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 57 iken, bu oran 2018'de yüzde 52'ye gerilemiştir. Türkiye'nin mutluluk indeksi hızla yükselmeli, yoksa dışarıya göç hızlanız.

Kaynama

Ahmet Bican Ercilasun    14.01.2019
Kaynama kuramı. Tarihe yeni ve farklı bir bakış. Ercilasun Türk tarihini yeniden yorumluyor. Tarihimizdeki kaynama dönemlerini ve ardından gelen yükselişleri inceliyor. Destan ve efsanelerin rolünü vurguluyor. Nihayet günümüzdeki kaynamayı anlatıyor.

Ceren Hoca’nın ardından: “Sistem böyle”

İskender Öksüz    13.01.2019
İnsan kaynağınız kopyayla mezun oluyor; unvanlarınız intihalle, diplomalarınız kopyayla veriliyorsa sonunuz bozgundur. Bu hal, yeni Balkan Bozgunlarına gider: cephede veya masada. Bu hal, Ceren hocaların katline gider. Ne yapalım? Sistem böyle.

Yunanistan’ın ve GKRY’nin ABD, İsrail, Mısır Arap Cumhuriyeti (MAC), İngiltere ve Fransa ile yaptığı ortak askeri tatbikatlar

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    12.01.2019
Doğu Akdeniz'de KKTC'nin karasularını kapsayan bölgede, ABD, İngiltere, İsrail, Yunanistan, GKRY ve MAC 2010 yılından bu yana Türkiye ile çıkacak olası savaşa karşı tatbikatlar yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu durum karşısında ne yapıyor, ne yapmalı?

AB’nin “Kültür Başkenti İstanbul” projesi

Sadi Somuncuoğlu    11.01.2019
Türkiye ile ilgili her konuda ayak sü­rüyen, haklarını dahi vermeyen AB'nin daha Türkiye aday ülke bile değilken AB adayı ülkelere projeye katılma imkanı vermesi ve ilk etapta da İstanbul'un gündeme gelmesinin altında farklı amaçlar yatmaktadır.

Yüksek bağlamlı kültürler ve yolsuzluk arasındaki ilişki

M. Bahadırhan Dinçaslan    10.01.2019
Yüksek bağlamlı kültürlerde iletişim endirekt, sözsüz iletişim daha baskın, düşük bağlamlı kültürlerde de kelimelerin literal anlamları ön planda, iletişim daha doğrudandır. Yazıda hangi kültürün yolsuzluk ve rüşvete meyilli olduğunu okuyacağız.

Yunan aldatmacası

Sadi Somuncuoğlu    09.01.2019
Yunan tarafından kaynaklanan sorunların müsebbibi sanki Türk tarafı gibi davranarak taviz veren Türkiye’deki iktidarlar, yaptıkları bu denli büyük diplomatik hatalarla eldeki kozları kaybederken Türkiye aleyhine gelişmelerin de önünü açmaktadırlar.