MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Çok kutuplu dünyada Türklerin kutbu neresi olacak?

B. Tümen Somuncuoğlu    20.10.2018
Rusya'nın milli kimlik inşası Türkleri nasıl etkiledi? Atatürk'ün yarattığı Türk dünyası algısının önemi nedir? Türkistan birliği gerçekçi bir hedef midir? Türkistan birliğini gerçekleştirmek için neler yapılmalı?

Kozanköy açıklaması (2)

MİSAK Editörü    19.10.2018
KKTC'nin bazı yöneticileri ve aydınları tavizler vererek KKTC'nin prestijini arttırdıklarını ve barışın ancak bu şekilde geleceğini söylemektedirler. 1974'den beri adanın barış içinde olduğu ve Türkler ile Rumların iki eşit mi?

Eğitime dair ütopik bir reçete

Konuralp Ercilasun    18.10.2018
Sadece ülkemizde değil, dünyada da eğitimi daha güzele doğru geliştirme arayışları var. Ülkemizdeki eğitim ise yap-boz'a döndü. Düşüncelerimizi hep belli sınırlara sıkıştırıyoruz. Yazıda bu sınırların dışında radikal değişiklikler öneriliyor.

1944-1947 Türkçülük davası: Karabasanların başlıca sorumluları

Necmeddin Sefercioğlu    17.10.2018
Dönem hükümetinin Alman yanlısı siyasetinin, Rusçuluğa dönmesi için sahte bir anarşi propagandası ile Türkçülük Turancılık adı altında birçok vatansever nasıl suçlu ve rejim düşmanı olarak gösterildi? Hasan Ali Yücel ve Sabahattin Ali'nin rolü nedir?

    Kozanköy açıklaması (1)

MİSAK Editörü    16.10.2018
Kozanköy Olayı'nı, Kozanköy isimli bir KKTC köyüne eski EOKA terör örgütü mensubu Rum'un taşıması Kıbrıs Türkleri arasında yeni tartışmalar başlatmıştır. Bu olay kimileri için hukukun üstünlüğünü gösteirken, kimileri için Türkler için bir tehlikedir.

11 Eylül saldırısının Türk dünyasındaki etkileri

Konuralp Ercilasun    15.10.2018
11 Eylül Saldırıları Türk dünyasını nasıl etkiledi? Kırgızistan muhalefeti Amerika'yı nasıl kullandı? Amerika, hâlâ dünyadaki tek güç mü? Peki, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün başarıları?

Ey İmam Hatiplilik ruhu! Geldiysen üç defa vur…

Hakan Paksoy    14.10.2018
Türkiye’deki imam-hatip meselesinin aslı nedir? Adının önünde “profesör” unvanı olan kişilerin “hedefe ulaşma” gayesi nedir? Ulaşmak için neler yapılmaktadır? Bu hedefe ulaşınca ne olacaktır? Türk çocukları için tasarlanan gelecekte esasen ne var?

Çağrı Türkeş’in anlatımıyla Alparslan Türkeş

Çağrı Türkeş    13.10.2018
Alparslan Türkeş, Atatürk'ü hangi konularda takdir etmiştir? BOP ve Ortadoğu ile ilgili devlet adına güvenlik planları yapıldı mı? İç ve dış tehditler için önlem alınmasının önemi nedir? Girdiği her savaşı kazanan kumandan kimdir?

Karanlık tarafa geçmek; güç kiminle olsun?

Liath McGorman    12.10.2018
Bilanço oyunları, sahte nakit akışları akımları oluşturmak, zararı kar olarak karakaplı deftere yazmak ve muhasebe dünyasının diğer kirli çamaşırları...

Başlangıcından Hunlara: Genel hatlarıyla Türk tarihi

İlhami Durmuş    11.10.2018
Tarih, devletin ve milletin çıkarlarına paralel olarak ele alınmalıdır. Türk tarihinde Sümerler, Etrüksler, İskitler gibi "meseleler" ortaya çıkmıştır. Bu kültürler, Türk tarihinin parçası mıdır? Türk tarihi içerisinde değerlendirilebilir mi?