MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Erol Güngör’e İslamcı kuşatma

Mahmut Esad Kıraç    13.11.2018
Güngör: ‘‘Milliyetçilik, milli kültürü bizzat bir medeniyet kaynağı haline getirmek ve cemiyeti soysuz değişmelerin açık pazar yeri halinden kurtarmak hareketidir. Binaenaleyh milliyetçilik aynı zamanda bir medeniyet davasıdır.’’ 

Kur’ân’a göre inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü

İsmail Yakıt    12.11.2018
İnancı tayin etme melekesi olarak akıl nasıl algılanmalıdır? Düşünce ve ifade özgürlüğü ile İslam dinindeki göstergeler arasında bir çelişki var mı? Zümer, Bakara, Enbiya vb. sûrelerde konuyla ilgili ifadeler modern çağ açısından nasıl yorumlanmalı?

Şemdinli Davası, Türk kimliği ve egemenlik

Hakan Paksoy    11.11.2018
Andımız ve Türkçülük tartışmaları arasında filizlenen bir bahis: Şemdinli Davası... Türkçülük üzerinden yapılan açıklamalar ile bu tür olayların kesişim noktasında yoksa "egemenlik" kavramının yeniden şekillenmesi mi var?

Bugün 10 Kasım…

MİSAK Editörü    10.11.2018
10 Kasım 2018 Uzun zaman süren bir gerilemeyi durdurup ülkenin makus tarihini tersine çeviren Atamızın ebediyete uğurlayışımızın sekseninci yıldönümü… 20’nci yüzyılın başı, “Düvel-i Muazzama”nın akbabalar gibi üzerimize üşüştüğü, bizi yok etmeye çalıştığı bir mahşer zamanıydı. Türk Milleti, kendisini yok etmeye azmetmiş ve dört bir tarafını kuşatmış olan bu yabancı güçlerden kurtulmaya ve kuşatılmışlıktan çıkmaya çalışıyordu. […]

Dünya ilk 500’ündeki Türk üniversiteleri: Bir hezimet örneği

Sadık Rıdvan Karluk    09.11.2018
Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki düşüşü her geçen gün artarken YÖK ve Phil Baty’nin açıklamaları ışığında Erdoğan’ın bu konudaki endişeleri ile Türkiye’de bilim üzerindeki siyasi hegemonya arasındaki çelişki oldukça düşündürücüdür.

Yunanistan’da Makedonya krizi, Soros sürprizi

Gözde Kılıç Yaşın    08.11.2018
Yunanistan-Makedonya anlaşması, iki devlet arasındaki sorunu çözmenin çok ötesinde amaç ve hedeflerle gerçekleştirildi. Halka rağmen, devlet programları aşılarak, kiliseler susturularak bölgesel sorunlar çözülüyor... Yeni Dünya Düzeni'ne hoşgeldiniz.

Üniversite norm yönetmeliğinin ihtisaslaşmaya getirdiği engel

Konuralp Ercilasun    07.11.2018
Üniversitelerde kadro yönetmeliği yayımlandı. Yeni yönetmelikte üniversite kadrolarına belli sınırlandırmalar getiriliyor. Bu durumun bilim adamı yetiştirmeye olumlu veya olumsuz etkisi nedir? Konuralp Ercilasun yazdı.

Çin hükümeti milyonlarca vatandaşına Uygur evlerini işgal emri verdi. Peki, ne yaptıklarını sanıyorlar?

Darren Byler    06.11.2018
Kuzeybatı Çin’de uygulanan tiranlık, Çin’deki yurttaş gruplarını birbirine boğduruyor. Çin'in Uygur evlerine zorla soktuğu sözde akrabalar. "Akrabalar" Uygurlar için ne diyor? 21. asrın toplama kampları. Ve büyük soru: Uygurların sonu ne olacak?

Uygur Özerk Bölgesi’nde neler oluyor?

Mustafa Levent Yener    05.11.2018
Uygurlar kimdir? Doğu Türkistan’da Çin egemenliği ne zaman başladı? Bölgenin stratejik önemi nedir? Doğu Türkistan’da yaşananlara Türk basının bakış açısı nedir? Kanıt mı istiyorsunuz?

Andımız hepimizi kapsadığı için yasaklanması doğru değildir

Sadık Rıdvan Karluk    04.11.2018
"Türk'üm" demek yerine "Türkiyeliyim" demek ne değiştirir? "Türkiye'de" Türk'üm demenin ırkçı söylemlere dayandırıldığı doğruysa Avrupa ve Dünya'nın birçok ülkesindeki buna benzer söylemlerden ne çıkarmalıyız?