Ekim | 2017 |                                       Ekim 2017 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo