Ocak | 2018 |                                       Ocak 2018 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo