Ağustos 2018 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo