Deniz Bölükbaşı |                                       Deniz Bölükbaşı – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo