Mustafa Kafalı |                                       Mustafa Kafalı – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo