BİLİM-TEKNOLOJİ |                                       BİLİM-TEKNOLOJİ – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

BİLİM-TEKNOLOJİ konulu yazılar:

Bilim dili ne demek?*

İskender Öksüz    07.03.2018
Türkçe’nin milletlerarası bilim dili olmasını mı istiyorsunuz? Kolay: Dünyada bilim üretiminde Türkçe konuşan ülkeler birinci sıraya geçecek; siyaset, askerlik ve ekonomide de aynı konuma yükselecekler. Zaten bunlar genellikle birlikte gerçekleşir…

Türkiye’de tarımsal pazarlama, ürün piyasası ve lisanslı depoculuk

Süleyman Karahan    09.02.2018
Tarlada ve bahçede üreten, ancak pazarlama zincirinin halkalarında yer alamayan çiftçi kazanamıyor. Aracılar, spekülatörler daha çok kazanıyorlar… İyi işleyen bir pazarlama ağı oluşturmak şart! Ürün İhtisas Borsaları ve Lisanslı Depoculuk önemli…

Bilgi Toplumu olmak yeter mi?

Mümtaz Afşın Esi    08.02.2018
"Bilgi toplumu"nu bilgi teknolojilerini kullanan toplum olarak mı algılıyoruz? Bu şekilde algılarsak geleceğimizi garanti altında görebilir miyiz? Mümtaz Afşın Esi, bilmenin ötesinde üretmenin ve bunu bir sanayiye dönüştürmenin öneminden bahsediyor.

Oktay Sinanoğlu: Yale’dan ODTÜ’ye

İskender Öksüz    21.01.2018
Oktay Sinanoğlu'nun doktora öğrencisi,, Çok Elektron Teorisi yayın arkadaşı, bir zamanlar ODTÜ Teorik Kimya Bölümü hocası, İskender Öksüz hocasını, bilim adamlığından Türkçülüğüne, birçok bilinmeyen yönüyle, anlatıyor. Yarım asırlık hatıra defteri...

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş: yeşil ekonomi

Ahmet Kanbur ve Metin Bulut    20.01.2018
Çevre ve kalkınma arasında bir dengenin kurgulanması, yenilenemeyen ve sera gazlarına neden olan fosil enerji kaynaklarının terk edilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma modelinin inşa edilmesi için model, Düşük Karbonlu Ekonomi / Yeşil Ekonomi’dir.

Mersin örneği üzerinden sürdürülebilir gelecek: Politika ve strateji önerileri iklim risk yönetimi -1

Ahmet Kanbur ve Metin Bulut    25.12.2017
21. yy ekonomik modeli, yerel yönetimleri merkeze alan düşük emisyonlu ekonomidir. Bu anlamda denge noktası olan sürdürülebilir geleceğin nasıl inşa edileceği konusundaki amaç bölgesel politikalarla Türkiye’ye uyarlanabilecek modeller geliştirmektir.

Ülkemizde kırsal kalkınma ve örgütlenme

Süleyman Karahan    22.12.2017
Kırsal kalkınma, Türkiye’nin Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi ile tespit edilen temel amaçlara ulaşması açısından önemlidir. Kooperatifçiliğin ise kuruluş amacına, çağdaş yönetim ilkelerine ve modern işletmecilik anlayışına göre yönetilmesi önemlidir.

Türkiye’nin gıda güvenliği ve GDO: Mevcut durum ve gelecek stratejileri

Süleyman Karahan    13.12.2017
Sürdürülebilir gıda güvenliği, sağlıklı yaşam için doğru beslenme ve GDO konusu önemli. Türkiye’de merdiven altı gıda üretimi yaygın. NBŞ tehlike mi? Fast food, Obezite ve Simit Kafalı toplum! Ama ekmek hayattır. Biyoyakıt üretimi ile gıda rekabeti?

Geçmişten geleceğe dünya ve hayat

Ahmet Bican Ercilasun    02.12.2017
İnsanoğlunun yaşayışı on binlerce yıl hiç değişmedi, tabiatın görüntüsü de... Sonra yavaş bir değişim başladı ve giderek hızlandı. Bu gelişme hızlanarak devam edecektir. 2015'te yazılan bu yazıdaki bazı öngörüler kullanıma geçti bile...

Türkiye Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Stratejileri

Süleyman Karahan    30.11.2017
Türkiye Tohumculuk Sektörünün, Ar-Ge ve çeşit geliştirme çalışmalarının tarihi gelişimi anlatılmakta, ülkemizin coğrafi konumu ve iklim çeşitliliğiyle tohum yetiştiriciliğine uygun olmasıyla “Tohumculuk Üssü” olma hedef ve stratejileri verilmektedir.