DİN – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

Özerk din hizmetleri kurumları mı?

Süleyman Karahan    10.08.2018
Kuruluşundan bu yana Diyanet İşleri'ndeki değişimin İslam'a ve Türkiye'ye sağladıkları arasında neler gözlenmektedir? İslam dünyasının ortak sorunu nedir ve Diyanet, bu soruna karşı ne gibi önlemler almaktadır? Diyanet'e eleştirilerin kaynağı nedir?

ABD’nin yaptırım kararı öncesi yayınlanan Kırım bildirisi neyin sinyaliydi?

Sadık Rıdvan Karluk    04.08.2018
ABD'nin Türk yetkililere uyguladığı yaptırımın ayak sesleri daha önce gelmiş miydi? Kırım Bildiri, bu yaptırımların neresindedir? Bütün bu olaylar Türkiye ekonomisini nasıl etkilemiştir ve gelecekte nasıl etkileyecektir?

Gavslar ve reisler: Bitmeyen bulûğ çağı

İskender Öksüz    21.07.2018
Bunların hali psikiyatrlık dersiniz ya. İşte bir psikolog siyasî sapkınlığı aydınlatıyor. Devleti ele geçirmek için bulûğ çağında devşirilen militanları. Toplumun müfredatı, yani örf, yani "mâruf" yoksa onların yerini sapıklık alıyor.

Tarihsel din söylemleri açısından “15 Temmuz”un analizi ve eleştirisi

Sönmez Kutlu    15.07.2018
Problemlerimiz yeni değil. İnanç, bir hâkimiyet aracı olarak kullanıldığından beri, dinbaz, tecritçi, tekfirci anlayışlar birbiriyle ve samimi müslümanlarla mücadele hâlinde. Bu mücadelenin tarihî boyutlarına dikkat çekilip çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni Türkiye, Yeni Bir Devlet!

Hakan Paksoy    04.07.2018
Yeni devlet yapılanmasının etkileri neler olabilir? Her seçim devlet yeniden mi yapılanacak? Devlet ve dini ilişkisi yeniden mi düzenlenecek? Hilafet yeniden gelebilir mi? Nasıl gelir? Bunlara hazır mıyız? Bu ve buna benzer soruların cevabı aranıyor.

Din ve dinî hayatımız üzerine düşünceler

Ethem Ruhi Fığlalı    10.06.2018
Din, insan hayatının hangi noktasındadır? Din insan için, insan da din için ne ifade etmektedir? Türk devlet yapısında geçmişten bugüne dinin faktörü ne düzeydedir? Bugün okullarda verilen din eğitimi hangi noktalarda problemlere sebep oluyor?

Ortadoğu’da İslâm: İslâm mezhepleri tarihi açısından bir bakış

Ethem Ruhi Fığlalı    04.06.2018
Ortadoğu'da İslâm mezhepleri açısından Müslümanlık inanışı nasıl anlaşılmıştır? Ortadoğu kültüründe İslâm ile terörizm bağlantısı var mıdır? Geçmişten günümüze genel bir değerlendirme yapıldığında bölgede peygamberin mesajı nasıl yansıtılmıştır?

İslâm ve diğer dinler

Ethem Ruhi Fığlalı    30.05.2018
İslam dininin diğer dinlerden farkı nedir? Allah ve insan ile barış yapmak ne demektir? Diğer dinlere inananlar yalnızca kendi peygamberine inanırken bir Müslüman neden tümüne inanmaktadır? Müslümanı diğer inanç mensuplarından ayıran temel şey nedir?

Mevlâna’nın Türklüğü

İsmail Yakıt    13.05.2018
Pek çok tartışmaya konu olan Mevlana'nın milliyeti üzerinde neden bir mutabakata varılamamıştır? Belh'ten Konya'ya nasıl bir yolculuk yapılmıştır? Arapça ve Farsça'nın meşhur olduğu bir dönemde Mevla tercihini neden farklı bir dilden yana kullandı?

Egemenlik kimindir?

Ethem Ruhi Fığlalı    12.05.2018
İnsan, hiçbir şekilde Allah adına siyasî egemenlik iddiasına kalkışamaz; çünkü insanın iradesi Allah’ın iradesinin temsili aracı değildir. Kur’an, insanların kendilerini hür iradeleriyle, adaletle ve ehil olanları seçerek yönetmelerini öngörür.