DİN – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

Egemenlik kimindir?

Ethem Ruhi Fığlalı    12.05.2018
İnsan, hiçbir şekilde Allah adına siyasî egemenlik iddiasına kalkışamaz; çünkü insanın iradesi Allah’ın iradesinin temsili aracı değildir. Kur’an, insanların kendilerini hür iradeleriyle, adaletle ve ehil olanları seçerek yönetmelerini öngörür.

Siyasal İslâm’ın yaratabileceği tehditler ve çözüm yolları

Ethem Ruhi Fığlalı    09.05.2018
Şaman Kamlığı ile İslam'daki cemaatleşme konusundaki bağlantılar nedir? Cemaatlerin, İslam'ın siyasallaştırılmasındaki rolü nedir? Siyasal İslamın hedefine giden yolda hangi kanallar kullanılmaktadır? Diyanet İşleri, bu noktada nerede durmaktadır?

“Evrim Teorisi” ne haldadır?

İskender Öksüz    05.05.2018
Bilim ve din insanı çelişkide mi bırakır? Bilim, her şeyden şüphe edin derken; dinin iman istiyor olması bir çelişki midir? İnsanlar bu iki arada kalmışlıktan nasıl kurtulabilirler? Evrim, bugün hâlâ bir teori midir? Ya maymunlar; yoksa akraba mıyız?

Değişim sürecinde İslâm

Ethem Ruhi Fığlalı    30.04.2018
Acaba bugün yaşayan İslâm’da yanlış olan bir şey mi var? Vahiy ile akıl, bilim ile teknoloji arasında bir çelişki var mı? Gelişme ve ilerlemeye müsait mi? İslâm mesajı, bütün dünya ve bütün zamanlar için geçerli mi, yorumlanmaya ihtiyacı var mı?

Alevilik neden Türklüktür?

Ali Rıza Özdemir    25.04.2018
Alevilik, Türk Kültür Havzasında oluşmuştur. Alevi ocak, oymak ve aşiretleri Türk’tür. Zazaca ve Kurmançça konuşanlar da arşive Türk, Yörük, Türkmen şeklinde kaydedilmiştir. Türk kültürü ile İslam imanının aynı kapta ve bir denge içinde yaşanmasıdır.

Farklı düşünmede Kur’an’ın rolü

Ethem Ruhi Fığlalı    22.04.2018
İlk emri "Oku!" olan bir kitapta muhkem ve müteşâbih ayetler nasıl idrak edilmelidir? Yorumlama farklılıklarından, mezheplerden, tarikatlardan kaçamıyor oluşumuzun sebebi, Kur'an'daki bu sırlı ifadeler midir? Peki, ya ne yapmalı?

Nutuk’ta İslâm Tarihi ile İlgili Motifler

Ethem Ruhi Fığlalı    19.04.2018
İslâm'ın şurâ emri, dikkate alındığında, devlet başkanına halkın iradesini temsil eden bir yasama meclisinin yardımcı olması tabiîdir, çünkü İslâm'da devlet kurumu, vekâletnamesini halktan alır. Atatürk Nutuk'ta bunu doğru anlamıyla incelemiştir.

Deizm mi? Belki bu gençler, sizin şerrinizden Allah’a sığınıyor!

İskender Öksüz    18.04.2018
Bir cümleye "Bismillah" ile başlayıp "Elhamdülillah" ile bitirmek değil; ikisi arasında söyledikleriniz ve ardından yaptığınız ya da yapacağınız eylemlerin, bu ifadelere olan uygunluğu önemlidir ve gençler, sizi ancak bu noktada örnek alabilir.

Klasik kaynaklar ve modern araştırmalar ışığında Farabî’nin etnik kökeni

İsmail Yakıt    16.04.2018
İran, Türkistan’ın birçok alim ve filozofunu bir takım çarpıtmalarla İranlı göstermektedir. Maalesef Farabî de bundan nasibini almıştır. Halbuki hemen hemen bütün kaynakların ittifakıyla Farabî’nin Türklüğü sabittir.

İslam’da ayrılıkların üstesinden nasıl gelinebilir?

Hasan Onat    12.04.2018
Mezhepler dinî oluşumlar değil, beşeri oluşumlardır. Mezhepler Tarihi uzmanı Hasan Onat, mezhep ayrılıkları üzerinden siyasi hâkimiyet devşirmeye kalkmanın dine yapılmış olan en büyük kötülüklerden biri olduğunu anlatıyor.