DİN |                                       DİN – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

İslam’da ayrılıkların üstesinden nasıl gelinebilir?

Hasan Onat    12.04.2018
Mezhepler dinî oluşumlar değil, beşeri oluşumlardır. Mezhepler Tarihi uzmanı Hasan Onat, mezhep ayrılıkları üzerinden siyasi hâkimiyet devşirmeye kalkmanın dine yapılmış olan en büyük kötülüklerden biri olduğunu anlatıyor.

İslâm dininin gerçek mesajları

Ethem Ruhi Fığlalı    07.04.2018
İslâm’ın mesajını hayata geçirmede her zaman başarılı olunduğu söylenemez. Maalesef tarih boyunca bu özden, ciddi sapmalar olmuş ve bozulmalarla karşılaşılmıştır. Bu yüzden onun her şeyden öz yapısı içinde yeniden tanımak, tanıtmak yorumlamak gerekir

Evrim ve Müslümanlar

İskender Öksüz    06.04.2018
Bunları din meselelerinden sanan kimse dine zarar verir. Akla uymayan bir tarzda şeriata yardım etmek isteyen kişinin zararı, akla uygun bir şekilde şeriata saldıran kişinin zararından çoktur. ‘Akıllı düşman, cahil dosttan hayırlıdır’ Marifetname

Evrimde homo sapiensten ötesi

Ali Demirsoy    25.03.2018
Evrim, canlılara sadece bir seçenek sunar: yenileşir ve uyum sağlarsanız yaşarsınız; aksi hâlde yok olursunuz fakat Demirsoy başka bir kehanette bulunarak 2035’i hedef gösteriyor: TEDBİR ALIN ve ÇOĞALIN!

Din ve siyasetin ortak zemini: Ahlakî ve hukukî değerler

Sönmez Kutlu    19.03.2018
Müslüman toplumlar, siyasetin hukukî ve ahlakî değerlerle ilişkisini kopardıkları için toplumsal bunalımla karşı karşıyadır. Gerçekte siyaset, din adına hareket etmiş ve meşruiyetini ondan almış; siyasî çekişmeler din kisvesi altında yürütülmüştür.

İmam Maturidi’ye göre diyanet- siyaset ayrımı

Sönmez Kutlu    15.03.2018
Diyanet-siyaset ayrımı İmam-ı Azam'ın uğrunda hapsedildiği, işkenceye uğradığı ilkedir. Laikliğin de ana bileşenidir. Prof. Kutlu, İmam Maturidi, İmam-ı Azam ve TBMM'de hilafetin kaldırılmasına kadar geniş bir perspektifte konuyu ele alıyor.

Laiklik: Yüce dinimizin koruyucusu

Ahmet Bican Ercilasun    13.03.2018
Bugüne kadar hep siyaset dinden arındırılmalı dendi. Ercilasun, 2014’teki konuşmasında esas önemli olanın dinin siyasetten arındırılması olduğunu söylüyor. İslam’ın ilk yıllarında bile dinin siyasete alet edilmesinin çok vahim sonuçlarını anlatıyor.

TARİHTE VE KURÂN’DA KADIN VE KADIN HAKLARI*

İsmail Yakıt    12.03.2018
Sıcak konu Müslümanlık adına dinbazların kadınlarımıza saldırısı. Prof. Dr. İsmail Yakıt, tarih boyunca çeşitli kültürlerde kadının yerini, bu tarihî perspektif içinde Müslüman toplumunun doğuşunda ve izleyen asırlarda kadının durumunu inceliyor.

MİLLET KAVRAMI VE İSLAMİYET*

İsmail Yakıt    09.03.2018
Soru: Türk müsün Müslüman mısın? Cevap: “Bu soruyu, sporcu musun yoksa Müslüman mısın diye de sorabilirsiniz. Sanki bunlardan biri olunca diğeri olmaz da!” Elbette insan hem Türk hem Müslüman olabilir. Tıpkı hem Arap hem Müslüman olduğu gibi.

Hz. Peygamber’in dindeki konumu

İsmail Yakıt    28.02.2018
Hz. Peygamber'i âdeta Allah'ın ortağı, muhalifi veya ümmeti için Allah'la pazarlığa oturan biri gibi yanlış konumlandırıp ifrata düşmek de sahih sünnetini dinden tecrit edip, görev alanını daraltıp, "postacı" gibi gösterip tefritte kalmak da hatadır.