EĞİTİM-KÜLTÜR – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

EĞİTİM-KÜLTÜR konulu yazılar:

Türkiye Türkleri’nin etnografik tasnifi- Yazan: Ziya Gökalp

MİSAK Editörü    13.09.2018
Antep’i ziyaretlerinde Ziya Gökalp merhum tarafından Gazisancak gazetesi için yazılmış ve bu gazetenin 2 Nisan 1923 tarih ve 118 sayılı nüsha­sında neşredilen makaledeki ana tema, Türkiye sınırları içindeki tüm Türklerin, Oğuz boyundan olduğudur.

Beka sorunu

İskender Öksüz    28.08.2018
Makine yapan makineler derdik bir zamanlar. Fakat aslolan insan yetiştiren insanlardır. Bunlar yoksa? Geriye cahiller ve kötüler kalmışsa? Onlar kendileri gibi insanları yetiştirebilirler ancak. Sonunda kötü insan kaynağı iyi insan kaynağını kovar.

Atalarımızın İzinde Moğolistan’da

Konuralp Ercilasun    27.08.2018
Ve coşkun akardı Orhun... Bütün dünyadan Altay toplulukları üzerine çalışan uzmanlar Moğolistan'daydı. Bilimsel sunumlar yaptılar, şaman ayinine katıldılar, anıtlara yüz sürdüler, Orhun'un suyundan içtiler... Ata topraklarından izlenimler bu yazıda.

İdam çözüm olsaydı dünyada hiç suç işlenmezdi

Sadık Rıdvan Karluk    11.08.2018
İdam cezasının geri getirilmesinin Türkiye’ye getirileri neler olacaktır? Dünyada idam cezası uygulayan ülkelerde istatistik verileri ışığında alınan sonuçlar nedir? AB üyeliği kapsamında idam cezası Türkiye için ne demektir?

Özerk din hizmetleri kurumları mı?

Süleyman Karahan    10.08.2018
Kuruluşundan bu yana Diyanet İşleri'ndeki değişimin İslam'a ve Türkiye'ye sağladıkları arasında neler gözlenmektedir? İslam dünyasının ortak sorunu nedir ve Diyanet, bu soruna karşı ne gibi önlemler almaktadır? Diyanet'e eleştirilerin kaynağı nedir?

Türk kimliği karşıtlığı ve nominalist aydın duruşu

İkbal Vurucu    27.07.2018
Nominalist tutum ve davranış Türk aydının temel özellikleri arasındadır. Nominalist aydın belli bir ideoloji mensubunu değil farklı ideolojilerden aydınları içine dâhil edilir. Bunların ayırıcı bir vasfı ahlakî duruş ve sorumluluk noktasında görülür.

Gavslar ve reisler: Bitmeyen bulûğ çağı

İskender Öksüz    21.07.2018
Bunların hali psikiyatrlık dersiniz ya. İşte bir psikolog siyasî sapkınlığı aydınlatıyor. Devleti ele geçirmek için bulûğ çağında devşirilen militanları. Toplumun müfredatı, yani örf, yani "mâruf" yoksa onların yerini sapıklık alıyor.

Koku almanın evrimi*

Ali Demirsoy    17.07.2018
Balıklardan insanlara kadar koku duyusunun yol haritası nedir? DNA çalışmalarının bundaki katkısı nedir? Çok sayıda koku genine sahip olmamızın nedeni nedir? Koku duyumuzun evrim süreci içindeki konumu nerededir?

Güler Sabancı: “Ülkemizde demokrasi ve insan hakları açısından daha iyi yıllar olacağı iyimserliğini koruyorum”

Sadık Rıdvan Karluk    25.06.2018
Yazarımız Rıdvan Karluk, oğlunun S.Ü.'deki mezuniyetinden hatıralar aktarıyor. Güler Sabancı, ülke gençleri için ne diyor? Konuk konuşmacı Canan Dağdeviren kimdir ve MIT'deki başarıları nelerdir? Gelecek nesillerin ülke temsili nasıl olacak?

İşrak filozofu Sühreverdi El-Maktûl İranlı mı yoksa Türk mü?

İsmail Yakıt    01.06.2018
İşrak felsefesinin kurucusu olarak da bilinen Sühreverdi El-Maktûl kimdir? Etnik kökeni hakkında farklı görüşler olmasının nedeni nedir? Bu felsefeyi kurma amacı nedir? Eserlerinde sembolik olarak anlattığı Doğu ve Batı aleminden kasıt nedir?