EĞİTİM-KÜLTÜR – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

EĞİTİM-KÜLTÜR konulu yazılar:

Türkler’de yemek yeme alışkanlıkları ve buna ilişkin davranış kalıpları

Mahmut Tezcan    16.05.2018
Türkler'in kadim yemekleri neydi? Çevre şartları yemek tercihlerinde ne yönde etkili oldu? Türklerle etkileşim halinde olan kültürlere neler kazandırıldı? Türklerde içki kültürü nasıldı? Sosyoekonomik durum, yemek kültüründe değişiklikler yarattı mı?

Mevlâna’nın Türklüğü

İsmail Yakıt    13.05.2018
Pek çok tartışmaya konu olan Mevlana'nın milliyeti üzerinde neden bir mutabakata varılamamıştır? Belh'ten Konya'ya nasıl bir yolculuk yapılmıştır? Arapça ve Farsça'nın meşhur olduğu bir dönemde Mevla tercihini neden farklı bir dilden yana kullandı?

“Evrim Teorisi” ne haldadır?

İskender Öksüz    05.05.2018
Bilim ve din insanı çelişkide mi bırakır? Bilim, her şeyden şüphe edin derken; dinin iman istiyor olması bir çelişki midir? İnsanlar bu iki arada kalmışlıktan nasıl kurtulabilirler? Evrim, bugün hâlâ bir teori midir? Ya maymunlar; yoksa akraba mıyız?

İbn Sina’nın milliyeti

İsmail Yakıt    01.05.2018
Bu yazıda ünlü düşünür ve hekim İbn Sina'nın yaşamından kesitler bulup; Etimoloji ve Arkeoloji vb. ilimler yardımıyla yapılan çözümlemeler sayesinde Batı ve Doğu'nun onu algılayış biçimi ve gerçek İbn Sina arasında bir sırlar yolculuğuna çıkacaksınız

Türk tefekkür hayatında Gökalp ve Akçura

Abdullah Gündoğdu    27.04.2018
II. Meşrutiyet sonrası yolları kesişen ve Türk düşünce hayatına yön veren iki düşünür olan Gökalp ve Akçura'nın meselelere bakış açılarındaki farklılıklar millet ve devlet inşâsı için sorun oluşturmuş mudur? Günümüzdeki algılanış biçimleri nedir?

Medeniyet ve edebiyat

İskender Öksüz    26.04.2018
Toplumu toplum yapan nedir? Edebiyat, medeniyet midir? Sosyobiyoloji, toplumun varlığında bir kriter midir? Ernest Renan'dan Atatürk'e; Yahya Kemal'den Ayverdi'ye ve Yetik Ozan'a kadar millet inşâsındaki bakış açılarında edebiyatın rolü ne olmuştur?

Alevilik neden Türklüktür?

Ali Rıza Özdemir    25.04.2018
Alevilik, Türk Kültür Havzasında oluşmuştur. Alevi ocak, oymak ve aşiretleri Türk’tür. Zazaca ve Kurmançça konuşanlar da arşive Türk, Yörük, Türkmen şeklinde kaydedilmiştir. Türk kültürü ile İslam imanının aynı kapta ve bir denge içinde yaşanmasıdır.

Çağlayanlar ve Millî Mücadele

Konuralp Ercilasun    21.04.2018
Türk yenileşmesinde dönemin ruhu neydi? Millî Mücadeleyi gerçekleştiren kadro ne düşünüyordu? Müftüoğlu'nun Çağlayanları, hem geçmiş anlamak hem de geleceğe umutla yürümek için saklanan bir cevherdir.

Klasik kaynaklar ve modern araştırmalar ışığında Farabî’nin etnik kökeni

İsmail Yakıt    16.04.2018
İran, Türkistan’ın birçok alim ve filozofunu bir takım çarpıtmalarla İranlı göstermektedir. Maalesef Farabî de bundan nasibini almıştır. Halbuki hemen hemen bütün kaynakların ittifakıyla Farabî’nin Türklüğü sabittir.

İslâm dininin gerçek mesajları

Ethem Ruhi Fığlalı    07.04.2018
İslâm’ın mesajını hayata geçirmede her zaman başarılı olunduğu söylenemez. Maalesef tarih boyunca bu özden, ciddi sapmalar olmuş ve bozulmalarla karşılaşılmıştır. Bu yüzden onun her şeyden öz yapısı içinde yeniden tanımak, tanıtmak yorumlamak gerekir