EĞİTİM-KÜLTÜR |                                       EĞİTİM-KÜLTÜR – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

EĞİTİM-KÜLTÜR konulu yazılar:

Klasik kaynaklar ve modern araştırmalar ışığında Farabî’nin etnik kökeni

İsmail Yakıt    16.04.2018
İran, Türkistan’ın birçok alim ve filozofunu bir takım çarpıtmalarla İranlı göstermektedir. Maalesef Farabî de bundan nasibini almıştır. Halbuki hemen hemen bütün kaynakların ittifakıyla Farabî’nin Türklüğü sabittir.

İslâm dininin gerçek mesajları

Ethem Ruhi Fığlalı    07.04.2018
İslâm’ın mesajını hayata geçirmede her zaman başarılı olunduğu söylenemez. Maalesef tarih boyunca bu özden, ciddi sapmalar olmuş ve bozulmalarla karşılaşılmıştır. Bu yüzden onun her şeyden öz yapısı içinde yeniden tanımak, tanıtmak yorumlamak gerekir

Bir dehanın sıra dışı yaşamı: Stephen Hawking

Umut Berhan Şen    31.03.2018
Bilimi en çok sorgulamalar ilerletir. Stephen Hawking, kuşkusuz bunun bilincindeydi; bedeni tekerlekli sandalye tutsak olsa da beyni, evrenin gizemini gün ışığına çıkarmak için zamanın ve uzayın uçsuz bucaksız yollarında adeta dörtnala koştu.

Yabancı dil eğitimi mi yabancı dille eğitim mi?

İskender Öksüz    14.03.2018
Bilim yapabilmek için İngilizce bilmek, öğretim için de Türkçe terminoloji gerekir. Türkçe terminoloji tam oluşurken iki cepheden sabotaj geldi: İngilizce eğitim ve 1980 öncesi devrimci Türk Dil Kurumu. Bugün Türkçe bilim terminlolisi kaos içindedir.

Bilim dili ne demek?*

İskender Öksüz    07.03.2018
Türkçe’nin milletlerarası bilim dili olmasını mı istiyorsunuz? Kolay: Dünyada bilim üretiminde Türkçe konuşan ülkeler birinci sıraya geçecek; siyaset, askerlik ve ekonomide de aynı konuma yükselecekler. Zaten bunlar genellikle birlikte gerçekleşir…

Bilgi Toplumu olmak yeter mi?

Mümtaz Afşın Esi    08.02.2018
"Bilgi toplumu"nu bilgi teknolojilerini kullanan toplum olarak mı algılıyoruz? Bu şekilde algılarsak geleceğimizi garanti altında görebilir miyiz? Mümtaz Afşın Esi, bilmenin ötesinde üretmenin ve bunu bir sanayiye dönüştürmenin öneminden bahsediyor.

Türkçe – Türk Milleti – Türk Devleti

İskender Öksüz    02.02.2018
Fransa: "Unutmayın beyler, bu mevkiye Breton dilini öldürmek maksadıyla getirildiniz.” Almanya: “Çok kültürlülük, ‘Multikulti’, tamamen başarısız olmuştur”. İngiltere: "Devlet eliyle yürütülen multikültüralizm başarısız olmuştur."

“Küçük Şeyler…”

Hasip Saygılı    25.01.2018
Esas mesele ekonomik ve mali kaynaklarımızın yetersizliği değil, dar ve kısır bir bakış açısıyla malul oluşumuzdur. Bu bakış açısı değişmediği takdirde kendimizi düzeltmemiz ve etrafta ilgi çekebilecek bir konum elde etmemiz mümkün olmayacaktır.

Oktay Sinanoğlu: Yale’dan ODTÜ’ye

İskender Öksüz    21.01.2018
Oktay Sinanoğlu'nun doktora öğrencisi,, Çok Elektron Teorisi yayın arkadaşı, bir zamanlar ODTÜ Teorik Kimya Bölümü hocası, İskender Öksüz hocasını, bilim adamlığından Türkçülüğüne, birçok bilinmeyen yönüyle, anlatıyor. Yarım asırlık hatıra defteri...

Yardımcı doçentlik ne demek?*

İskender Öksüz    12.01.2018
Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük... Akademideki unvan ve kadrolar yine gündemde... Yardımcı doçentlik nedir, neye karşılık gelir, başka ülkelerde gerçekten yok mudur? MİSAK üyesi İskender Öksüz'ün bu yazısı yeniden anlam kazandı.