EKONOMİ |                                       EKONOMİ – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

EKONOMİ konulu yazılar:

Türkiye ekonomisi: Yolsuzluk- yoksulluk ilişkisi

Sadık Rıdvan Karluk ve Umut Ünal    31.12.2017
Yolsuzlukla yoksulluk arasında bir ilgileşim var mı? Literatürde ilk defa gelir dağılımındaki eşitsizliği veren Gini Katsayısı ile yolsuzluk arasındaki korelasyon incelenmekte ve yolsuzluk ile eşitsizliğin birlikte yükselip düştüğü görülmektedir.

Mersin örneği üzerinden sürdürülebilir gelecek: Politika ve strateji önerileri iklim risk yönetimi -1

Ahmet Kanbur ve Metin Bulut    25.12.2017
21. yy ekonomik modeli, yerel yönetimleri merkeze alan düşük emisyonlu ekonomidir. Bu anlamda denge noktası olan sürdürülebilir geleceğin nasıl inşa edileceği konusundaki amaç bölgesel politikalarla Türkiye’ye uyarlanabilecek modeller geliştirmektir.

Ülkemizde kırsal kalkınma ve örgütlenme

Süleyman Karahan    22.12.2017
Kırsal kalkınma, Türkiye’nin Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi ile tespit edilen temel amaçlara ulaşması açısından önemlidir. Kooperatifçiliğin ise kuruluş amacına, çağdaş yönetim ilkelerine ve modern işletmecilik anlayışına göre yönetilmesi önemlidir.

Türkiye’nin gıda güvenliği ve GDO: Mevcut durum ve gelecek stratejileri

Süleyman Karahan    13.12.2017
Sürdürülebilir gıda güvenliği, sağlıklı yaşam için doğru beslenme ve GDO konusu önemli. Türkiye’de merdiven altı gıda üretimi yaygın. NBŞ tehlike mi? Fast food, Obezite ve Simit Kafalı toplum! Ama ekmek hayattır. Biyoyakıt üretimi ile gıda rekabeti?

Türkiye Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Stratejileri

Süleyman Karahan    30.11.2017
Türkiye Tohumculuk Sektörünün, Ar-Ge ve çeşit geliştirme çalışmalarının tarihi gelişimi anlatılmakta, ülkemizin coğrafi konumu ve iklim çeşitliliğiyle tohum yetiştiriciliğine uygun olmasıyla “Tohumculuk Üssü” olma hedef ve stratejileri verilmektedir.

İnovasyon, Gelecek ve Türkiye

Mümtaz Afşın Esi    25.11.2017
Gelişmelerin baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde nereye geldik? Gelecekte bizi hangi yeni gelişmeler bekliyor? Yapay zekadan uzayda koloniler kurmaya uzanan geniş bir yelpaze bize ne vaat ediyor? En önemlisi biz bunu yakalayabilecek miyiz?

Türkiye’de Hayvancılığın Durumu, Gelecek Hedefleri ve Stratejileri

Süleyman Karahan    20.11.2017
Hayvancılığın gelişmesi, kırsal kesimdeki hayat standardını yükseltir. Dolayısıyla Türkiye için yalnız ekonomik değil siyasî öneme de sahiptir. Uzmanımız, hayvancılık sektörünü için gereken rasyonel strateji ve politikaları belirliyor.

Türkiye’de Bitkisel Üretimin Durumu ve Gelecek Stratejileri

Süleyman Karahan    11.11.2017
Tohumculuk ve bitkisel üretimde Türkiye'nin durumu nedir? 10. Kalkınma Planı'na göre bitkisel üretimdeki ana sorunlar nelerdir? Kaliteli tohumculuk ve bitkisel üretimin temel dayanakları ile 2023 vizyonunda yer alan stratejiler ve hedefler nelerdir?

Türkiye’de Tarımın Yapısı ve Kaynakları: Tehditler ve Fırsatlar

Süleyman Karahan    06.11.2017
Dr. Karahan bu yazısında, Türk tarımını ne etkiler sorusunun cevabını arıyor. Tarımsal arazilerden işletme yapısına, iklim değişikliğinden biyoçeşitlilik ve GDO'lu ürünlere kadar derin bir incelemeden sonra çözüm olarak stratejik politikalar sunuyor.

Tarihsel ve Küresel Açıdan Tarıma Bakış

Süleyman Karahan    04.11.2017
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk tarımının genel yapısının değerlendirildiği yazıda durum tespitleri, güncel verilerle ortaya konulurken getirilen çözüm önerileri ve gelecek stratejileri ile Türkiye'nin küresel açıdan yerinin iyileştirilmesi amaçlanmış.