KURUMLAR |                                       KURUMLAR – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

KURUMLAR konulu yazılar:

Londra’da Batı Balkanlar Zirvesi

Gözde Kılıç Yaşın    13.07.2018
Almanya'nın inisiyatifiyle 2014'de başlatılan AB-Batı Balkanlar Zirvesi, ekonomik yardımla Balkan siyasetini belirleme fonksiyonu üstleniyor. Türk, Rus, Çin etkisini azaltma amacı da güden program, Balkanları AB'ye demirliyor.

İdam konusunda insanların kafasını karıştırmaya gerek yok

Sadık Rıdvan Karluk    09.07.2018
15 Temmuz darbe girişimi ve devamında Bahçeli'nin çağrıları ile tekrar Türkiye gündemine giren idam tartışmasına hükümet cephesinin bakışı nedir? Geri dönüşü olmayan bu cezanın, Türkiye için Avrupa Birliği açısından getiri ve götürüleri nelerdir?

MİSAK’ta seçim analizi: Ne yapmalı?

İskender Öksüz    28.06.2018
24 Haziran seçimlerindeki stratejik hatalar nelerdir? Türkiye'nin ağır şartları altında son şans denilen bir seçimde hata yapma lüksü kime aittir ya da böyle bir lükse sahip bir parti/lider var mıdır? MİSAK bu konularda ne diyor?

Cumhurbaşkanı adayları ve seçim vaatleri: Ne kadar gerçekçi?

Sadık Rıdvan Karluk    05.06.2018
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin arifesinde... Önceki seçimlerden farklı olarak bu sefer sadece siyasi partiler değil, aynı zamanda yönetim sistemi de oylanıyor. Yazarımız altı partinin seçim vaatlerini karşılaştırıyor.

Türk ekonomisi hakkında düşünce ve öneriler (3)

Mehmet Alp Şirin    02.06.2018
Sağlık ve sosyal sigorta hizmeti, sosyal devletin bir gereği midir? Sağlık sigortasında yapılanma nasıl olmalıdır ve bunda özel sektörün yeri nedir? Nüfus planlaması bu anlamda ne kadar önemlidir? Bütün bunların Türk ekonomisindeki karşılığı nedir?

Türk Ekonomisi Hakkında Düşünce ve Öneriler

Mehmet Alp Şirin    26.05.2018
Türk ekonomisinin dayanması gereken temel ilkeler nelerdir? Devletin rol modeli ne olmalıdır ve devlet, nelerden taviz veremez? Verimliliği arttırmak için kurumlar arasında nasıl bir sorumluluk dağıtımı yapılmalıdır?

Egemenlik kimindir?

Ethem Ruhi Fığlalı    12.05.2018
İnsan, hiçbir şekilde Allah adına siyasî egemenlik iddiasına kalkışamaz; çünkü insanın iradesi Allah’ın iradesinin temsili aracı değildir. Kur’an, insanların kendilerini hür iradeleriyle, adaletle ve ehil olanları seçerek yönetmelerini öngörür.

Milli irade ve milli egemenliğin kullanılmasında sistem önerileri- Parlamenter sistem (milli irade sistemi)-başkanlık sitemi

Süleyman Karahan    06.05.2018
Millet olarak irademizi teslim edersek, millî irademiz üzerinde gece kondu kurarlar ve egemenliğimiz bayram ve tören söylevlerine malzeme olur. Milli egemenliğin Türk milletinin olduğunu gerçek demokrasiyi kurarak anlayabilir ve anlatabiliriz.

23 Nisan 1920’den 24 Haziran 2018’e

Hakan Paksoy    28.04.2018
Yüz yıl arayla benzer bir tarihi mi tekrar ediyoruz? Yüz yıl önce millî güçler meclis iradesini hâkim kılarken yüz yıl sonra gayrı millî odaklar meclis iradesini ortadan kaldırmaya mı çalışıyor? Yazar, içinden geçilen dönemin özelliklerini tartışıyor

Nutuk’ta İslâm Tarihi ile İlgili Motifler

Ethem Ruhi Fığlalı    19.04.2018
İslâm'ın şurâ emri, dikkate alındığında, devlet başkanına halkın iradesini temsil eden bir yasama meclisinin yardımcı olması tabiîdir, çünkü İslâm'da devlet kurumu, vekâletnamesini halktan alır. Atatürk Nutuk'ta bunu doğru anlamıyla incelemiştir.