KURUMLAR – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

KURUMLAR konulu yazılar:

Türk Ekonomisi Hakkında Düşünce ve Öneriler

Mehmet Alp Şirin    26.05.2018
Türk ekonomisinin dayanması gereken temel ilkeler nelerdir? Devletin rol modeli ne olmalıdır ve devlet, nelerden taviz veremez? Verimliliği arttırmak için kurumlar arasında nasıl bir sorumluluk dağıtımı yapılmalıdır?

Egemenlik kimindir?

Ethem Ruhi Fığlalı    12.05.2018
İnsan, hiçbir şekilde Allah adına siyasî egemenlik iddiasına kalkışamaz; çünkü insanın iradesi Allah’ın iradesinin temsili aracı değildir. Kur’an, insanların kendilerini hür iradeleriyle, adaletle ve ehil olanları seçerek yönetmelerini öngörür.

Milli irade ve milli egemenliğin kullanılmasında sistem önerileri- Parlamenter sistem (milli irade sistemi)-başkanlık sitemi

Süleyman Karahan    06.05.2018
Millet olarak irademizi teslim edersek, millî irademiz üzerinde gece kondu kurarlar ve egemenliğimiz bayram ve tören söylevlerine malzeme olur. Milli egemenliğin Türk milletinin olduğunu gerçek demokrasiyi kurarak anlayabilir ve anlatabiliriz.

23 Nisan 1920’den 24 Haziran 2018’e

Hakan Paksoy    28.04.2018
Yüz yıl arayla benzer bir tarihi mi tekrar ediyoruz? Yüz yıl önce millî güçler meclis iradesini hâkim kılarken yüz yıl sonra gayrı millî odaklar meclis iradesini ortadan kaldırmaya mı çalışıyor? Yazar, içinden geçilen dönemin özelliklerini tartışıyor

Nutuk’ta İslâm Tarihi ile İlgili Motifler

Ethem Ruhi Fığlalı    19.04.2018
İslâm'ın şurâ emri, dikkate alındığında, devlet başkanına halkın iradesini temsil eden bir yasama meclisinin yardımcı olması tabiîdir, çünkü İslâm'da devlet kurumu, vekâletnamesini halktan alır. Atatürk Nutuk'ta bunu doğru anlamıyla incelemiştir.

Şekerin tadı mı kaçırılıyor!

Süleyman Karahan    15.04.2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 40 kere düşünüldü mü? “Şantiye ve Rantiye” siyasetine kurban mı olur? İşletme hakkının üreticilerin oluşturduğu kooperatifler ile çalışanlara devrinin ön plana çıkarılması uygun bir yöntem olur mu?

Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politikaları

Süleyman Karahan    08.04.2018
Yükselen değer olarak ifade edilen tarım yönetimi hem ülkelerin kırsal ve tarımsal kalkınması hem de stratejik açıdan devletler için büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin de 2023 Tarım ve Gıda Vizyonunu'na ihtiyacı vardır. Peki, bu vizyon ne içerir?

Yabancı dil eğitimi mi yabancı dille eğitim mi?

İskender Öksüz    14.03.2018
Bilim yapabilmek için İngilizce bilmek, öğretim için de Türkçe terminoloji gerekir. Türkçe terminoloji tam oluşurken iki cepheden sabotaj geldi: İngilizce eğitim ve 1980 öncesi devrimci Türk Dil Kurumu. Bugün Türkçe bilim terminlolisi kaos içindedir.

Ermeni iddialarını destekleyen parlamentolar ve TBMM Başkanı

Sadık Rıdvan Karluk    28.02.2018
AB Bakanı Ömer Çelik Hollanda’yı kınarken Ermeni muhibbi Halil Berktay’ın TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından davet edilmesinin anlamı nedir? Prof. Karluk dünya parlementolarına Ermeni nüfuzunu inceliyor.

Asker Müslümanlığı Nedir?*

Hasip Saygılı    21.02.2018
Düşman propagandasını dini bir retorikle yayanlara karşı uyanık olunmalıdır. Bunların Lawrence’in anılarında itiraf ettiği cephe gerisinde, barış zamanında bile Türklerin mukavemetini çökertmek için zihnî tanzim olduğu siyasi makamlara söylenmelidir.