KURUMLAR |                                       KURUMLAR – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

KURUMLAR konulu yazılar:

Türkiye Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Sınıfta Kaldı

Sadık Rıdvan Karluk    11.02.2018
Avrupa Parlamentosu, Alman Parlamentosu ve Fransa’da Türkiye aleyhtarlığı ve PKK desteği zaman zaman militanlık seviyesine yükseliyor. Uluslararası Kanun Hâkimiyeti İndeksinde 113 ülke arasında 101.’liğe gerilememiz de bu konuda yardımcı olmuyor.

Türkçe – Türk Milleti – Türk Devleti

İskender Öksüz    02.02.2018
Fransa: "Unutmayın beyler, bu mevkiye Breton dilini öldürmek maksadıyla getirildiniz.” Almanya: “Çok kültürlülük, ‘Multikulti’, tamamen başarısız olmuştur”. İngiltere: "Devlet eliyle yürütülen multikültüralizm başarısız olmuştur."

Türkiye, Suriye, Irak, İran’a benzer mi?

Arif Keskin    29.01.2018
“Bugün Türk genci, İran’daki genç gibi değil. Şu andaki yönetimden rahatsız olan genç, kendi kimliğini seküler Türklükte buluyor, Atatürk’te buluyor. Başka yerde aramıyor: Türkiye’de büyüyen düşünce, Türkiye’nin bekası açısından güçlü bir enerjidir.”

Yardımcı doçentlik ne demek?*

İskender Öksüz    12.01.2018
Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük... Akademideki unvan ve kadrolar yine gündemde... Yardımcı doçentlik nedir, neye karşılık gelir, başka ülkelerde gerçekten yok mudur? MİSAK üyesi İskender Öksüz'ün bu yazısı yeniden anlam kazandı.

Yönetenlerin yönetemez hale geldiği ülke: Türkiye

Hakan Paksoy    28.11.2017
15 yıllık yönetim anlayışının vardığı noktada karşımıza refah, istikrar ve müreffeh bir yaşam mı, yoksa kan, göz yaşı ve huzursuzluk mu çıktı? Türk insanı bu "Yeni Türkiye" rüyasından uyandığında, Türk vatanı üzerinde sönmez bir güneş bulabilecek mi?

Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Parlamenter Sistem

Erol Tuncer    30.10.2017
Bir ülkede kanunlardan önce siyasi kültür ve geleneklerin kökleşmesi gerekir. Aksi halde kanun ve kurallardaki hiçbir değişiklik mucize yaratmayacaktır. TESAV başkanı Erol Tuncer, MİSAK'ta Partiler ve Seçim Kanunu ile Parlamenter Sistemi anlattı.

Değerler: Millî Devlet ve Üniter Yönetim

Sadi Somuncuoğlu    12.10.2017
Demokratik hukuk devletinin, temel insan hak ve özgürlüklerin geliştiği çağımızda; genel planda: En uygun devlet şekli: Millî Devlet, En uygun rejim şekli: Parlamenter demokrasi, En uygun yönetim şekli: Üniter/merkezi sistemdir.

12 Eylül 1980 İhtilali ve Kurduğu Düzen

Sadi Somuncuoğlu    28.09.2017
Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu ile 12 Eylül 1980 ihtilali hakkında yapılan bu röportajda ihtilali hazırlayan sebepler ve ihtilal sonrası kurulan düzen ele alınıyor. Ayrıca dış güçlerin ihtilale yaklaşımı inceleniyor. Günümüzde etkilerini hala güçlü bir şekilde hissettiğimiz 12 Eylül ihtilaline yönelik ana kaynak hüviyetindeki bir devlet adamının fikirleri yansıtılıyor.

Türk Üniversitelerinin Katkılarıyla Almanya’da Düzenlenen Sözde Ermeni Soykırımı İçin Avrupa Yaklaşımları Çalıştay’ına ABD’den Büyük Destek Var

Sadık Rıdvan Karluk    21.09.2017
Almanya'da Ermeni Soykırımı Çalıştayı’na sadece "soykırım var" diyenler çağırılmış, karşı görüşü savunanların başvuruları ise kabul edilmemiştir. Bazı üniversitelerimizin de bu "çalıştay"a destek verdiği görülüyor. Prof. Karluk'un analizi...