SİYASET-TARİH – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

SİYASET-TARİH konulu yazılar:

Tarihin ve ideolojinin meydana getirdiği bir II. Abdülhamid imajı: Nihâl Atsız’ın Gök Sultan’ı

Murat Yılmaz.    17.01.2019
Tarihî şahsiyetler yalnız yaşadıkları zamanda değil, kendilerinden sonra da isimleri sıkça anılan ve tartışmalara konu olan kişilerdir. Yakın dönem Türk tarihinin kuşkusuz en tartışmalı isimlerinin başını çekenlerden birisi de II. Abdülhamit'tir.

Ne yapmalı; ekonomide sistem arayışları – 3: Sosyal demokrasi

Liath McGorman    16.01.2019
İkinci Dünya Savaşının ardından Batı Avrupa Ülkeleri Sovyet tipi merkezi ekonomik modeli reddettiler ve bu noktadan sonra sosyal demokrat partiler çözüm olarak seçmenlerine karma ekonomik sistemi sundular.

Dikkat: Toplumda mutluyum diyenler azalıyor!

Sadık Rıdvan Karluk    15.01.2019
Türkiye mutlu bir ülke değildir. Konda araştırma şirketinin verilerine göre 2008 yılında "mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 57 iken, bu oran 2018'de yüzde 52'ye gerilemiştir. Türkiye'nin mutluluk indeksi hızla yükselmeli, yoksa dışarıya göç hızlanız.

Kaynama

Ahmet Bican Ercilasun    14.01.2019
Kaynama kuramı. Tarihe yeni ve farklı bir bakış. Ercilasun Türk tarihini yeniden yorumluyor. Tarihimizdeki kaynama dönemlerini ve ardından gelen yükselişleri inceliyor. Destan ve efsanelerin rolünü vurguluyor. Nihayet günümüzdeki kaynamayı anlatıyor.

Yunanistan’ın ve GKRY’nin ABD, İsrail, Mısır Arap Cumhuriyeti (MAC), İngiltere ve Fransa ile yaptığı ortak askeri tatbikatlar

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    12.01.2019
Doğu Akdeniz'de KKTC'nin karasularını kapsayan bölgede, ABD, İngiltere, İsrail, Yunanistan, GKRY ve MAC 2010 yılından bu yana Türkiye ile çıkacak olası savaşa karşı tatbikatlar yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu durum karşısında ne yapıyor, ne yapmalı?

Yunan aldatmacası

Sadi Somuncuoğlu    09.01.2019
Yunan tarafından kaynaklanan sorunların müsebbibi sanki Türk tarafı gibi davranarak taviz veren Türkiye’deki iktidarlar, yaptıkları bu denli büyük diplomatik hatalarla eldeki kozları kaybederken Türkiye aleyhine gelişmelerin de önünü açmaktadırlar.

Yönetilemez hale getirilen devlet: Türkiye

Hakan Paksoy    07.01.2019
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde sahip olduğu onca eşsiz kaynağa rağmen, yönetenlerin yönetme yeteneğinden, ama bilerek ama bilmeyerek uzak olmaları sonucunda üzerine yıkılan sayısız sorunun altında kalmıştır.

Kurtuluş Savaşı sonuna doğru bir Türk kadınının feryadı: Meliha Naciye- Müsālemet-i Cihān! Yarabbi! Bizi kurtar! (1922)

Oğuz Karakartal    06.01.2019
Mustafa Kemal önderliğindeki harekette mücadele eden kahraman Türk kadınlarından biridir Meliha Naciye. Yazdığı broşürle hem bir Türk kadını olarak Yunanın zulmüne tepki göstermiş hem de savaştan sonra hesap sormak için kamuoyu oluşturmak istemiştir.

20. Asrın “Yakın Doğu” Projesi’nden 21. Asrın “Büyük Ortadoğu” Projesi’ne

Gözde Kılıç Yaşın    05.01.2019
“20. yüzyılda üç cahil büyüğün (ABD, İngiltere, Fransa) sadece bir çocuğun (Yunanistan) önderliğiyle belirlediği Anadolu'ya karşı davranışı” şimdi nasıl şekilleniyor? Zamanında nizamı değiştiren Türkiye, tekrarlanan tehdidi bertaraf edebilecek mi?

Kazakistan ve Özbekistan’da kurucu kimlik unsuru olarak tarihçilik

Abdullah Gündoğdu    03.01.2019
Kazak ve Özbekler Türk milletin kadim yönetici boyları olarak Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Uzun süre Rus egemenliğinde yaşayan bu iki Türk boyu etnik eritmeye karşı direnişlerini bağımsızlıklarından sonra da devam ettirmektedir.