TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK |                                       TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Mehmet Akif Ersoy’da Türk kimliği

İsmail Yakıt    25.05.2018
İstiklâl şairi Mehmet Akif için Arnavutluk ne ifade eder? Bir memleket mi yoksa daha fazlası mı? Arnavutluk için yazdığı şiirde hangi noktaları vurgular? Akif'in ırk ve kavmiyetçilik hakkındaki düşünceleri nelerdir ve Akif, nasıl bir vatanperverdir?

Her şey bir rüya olsa

Hakan Paksoy    14.05.2018
21. Yüzyılın bunaltan yılları!.. Bir yanda Türkiyelilik teraneleri, açılım hikâyeleri ve Türk Milletine uygulanan psikolojik yönlendirme; diğer yanda Türk kimliği ile mücadelesini hiç ama hiç terk etmeyen bir ideoloji ve Türk Milliyetçileri...

Mevlâna’nın Türklüğü

İsmail Yakıt    13.05.2018
Pek çok tartışmaya konu olan Mevlana'nın milliyeti üzerinde neden bir mutabakata varılamamıştır? Belh'ten Konya'ya nasıl bir yolculuk yapılmıştır? Arapça ve Farsça'nın meşhur olduğu bir dönemde Mevla tercihini neden farklı bir dilden yana kullandı?

Almanya’nın Osmanlı Devleti dönemindeki Ermeni politikaları

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    07.05.2018
Almanya’nın Osmanlı ve Ermenilerle ilişkileri nasıldı?Almanya’nın bölgedeki menfaatleri kapsamında izlediği politikaların ve zorunlu göç kararının dayandığı gerçekler neydi? Alman politikaları, Osmanlıların Ermenilerle ilişkisini nasıl etkiledi?

Orhun Dergisi – Atsız-Sabahattin Ali Davası – 3 Mayıs – Irkçılık-Turancılık Davası

Ahmet Bican Ercilasun    03.05.2018
3 Mayısı Ercilasun’un kaleminden okuyun. Olayların öncesi ve sonrası, işkenceler, tabutluklar, Türkçülerin yargılanmasının dış politika ile ilişkisi. Derinlemesine bilgi için Ercilasun’un Atsız – Türkçülüğün Mistik Önderi kitabını okumalısınız.

İbn Sina’nın milliyeti

İsmail Yakıt    01.05.2018
Bu yazıda ünlü düşünür ve hekim İbn Sina'nın yaşamından kesitler bulup; Etimoloji ve Arkeoloji vb. ilimler yardımıyla yapılan çözümlemeler sayesinde Batı ve Doğu'nun onu algılayış biçimi ve gerçek İbn Sina arasında bir sırlar yolculuğuna çıkacaksınız

Hançereden kalbe inmeyen münafık imanı: Yalancı hamaset

Hasip Saygılı    29.04.2018
Gayret ve fedakârlık demek olan hamiyetin yerini boş hamaset söylemi almıştır. Bir konuda eylem ve söylem (fiiliyat ve söz) toplamı sabittir, önermesi aklımıza geliyor. Söylem arttıkça işin kendisine pek gerek görülmemektedir.

Türk tefekkür hayatında Gökalp ve Akçura

Abdullah Gündoğdu    27.04.2018
II. Meşrutiyet sonrası yolları kesişen ve Türk düşünce hayatına yön veren iki düşünür olan Gökalp ve Akçura'nın meselelere bakış açılarındaki farklılıklar millet ve devlet inşâsı için sorun oluşturmuş mudur? Günümüzdeki algılanış biçimleri nedir?

Medeniyet ve edebiyat

İskender Öksüz    26.04.2018
Toplumu toplum yapan nedir? Edebiyat, medeniyet midir? Sosyobiyoloji, toplumun varlığında bir kriter midir? Ernest Renan'dan Atatürk'e; Yahya Kemal'den Ayverdi'ye ve Yetik Ozan'a kadar millet inşâsındaki bakış açılarında edebiyatın rolü ne olmuştur?

Alevilik neden Türklüktür?

Ali Rıza Özdemir    25.04.2018
Alevilik, Türk Kültür Havzasında oluşmuştur. Alevi ocak, oymak ve aşiretleri Türk’tür. Zazaca ve Kurmançça konuşanlar da arşive Türk, Yörük, Türkmen şeklinde kaydedilmiştir. Türk kültürü ile İslam imanının aynı kapta ve bir denge içinde yaşanmasıdır.