TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK |                                       TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Konumlandırma: Siz kimsiniz? Bilin ve bildirin!

İskender Öksüz    11.07.2018
Türkiye'de milliyetçi çok, Türk Milliyetçisi yok! Seçimde başarı, insanların gönül ve zihinlerinde bir alanı ele geçirmek demektir. Bunun için önce gerçek kimliğinizin ne olduğunu bilmeli, sonra da bu kimliği insanlara tekrar tekrar bildirmelisiniz.

Kitle partisi: Her şey olayım derken hiç bir şey olamadı

İskender Öksüz    07.07.2018
Seçimi kim kazandı kim kaybetti? Yoksa herkes mi? Merkeze konumlanmak istiyorsunuz da merkez neresi? Türkiye’de siyasi rekabet hangi alanlarda? Siyasi pazarlama ne kadar etkili? Siz farklı olduğunuzu düşünüyordunuz da insanlar da biliyor muydu?

İki ittifak arasında paylaşılan milliyetçilik: Seçimin ideolojik analizi

M. Bahadırhan Dinçaslan    06.07.2018
24 Haziran seçimlerinde kurulan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ortak noktası neydi? Bu ortak noktada kaçınılan ve kullanılan söylemlerin, partilere getirileri nasıl şekillendi? Bu seçimin, ideolojik düzlemde siyasete ve topluma mesajı neydi?

Yeni Türkiye, Yeni Bir Devlet!

Hakan Paksoy    04.07.2018
Yeni devlet yapılanmasının etkileri neler olabilir? Her seçim devlet yeniden mi yapılanacak? Devlet ve dini ilişkisi yeniden mi düzenlenecek? Hilafet yeniden gelebilir mi? Nasıl gelir? Bunlara hazır mıyız? Bu ve buna benzer soruların cevabı aranıyor.

Camide Protokol ve Suruç Olaylarına Farklı Bir Bakış

Hakan Paksoy    30.06.2018
Camide protokol niçin var? Açılım sürecinde yaşananlar? Bölücü partiler niçin kapatılmadı ya da yenisinin kurulmasına niçin izin verildi? Türk Milletinin gözünden kaçırılan ayrıntılar nelerdir? Türk Milletin birliği ve dirliği bundan nasıl etkilenir?

MİSAK’ta seçim analizi: Ne yapmalı?

İskender Öksüz    28.06.2018
24 Haziran seçimlerindeki stratejik hatalar nelerdir? Türkiye'nin ağır şartları altında son şans denilen bir seçimde hata yapma lüksü kime aittir ya da böyle bir lükse sahip bir parti/lider var mıdır? MİSAK bu konularda ne diyor?

Atayurt’tan Anayurt’a

Tuncer Gülensoy    27.06.2018
Türk millî tarihinde önemli bir yere sahip olan Moğolistan yapılan ilmî bir seyahat. Binlerce yıllık Türklük şuurunun, taşa nakşedilerek tarihe ve tabiata emanet edildiği, Orhun Vadisindeki muhteşem Bengütaşlara, Türk’ün atalarına yapılan ziyaretler.

Tek millete ulaşmak

İskender Öksüz    21.06.2018
Devlet ve millet temelinde teklik anlayışı nedir, nasıl olmalıdır? Entelektüel ve siyasi bağlamda "çokkültürlülüğün" dünyada ve Türkiye'deki algılanış biçimi nedir? Türk milletinden İbrahimi millete giden süreç asimilasyon mu entegrasyon mu?

Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki Ermeni politikaları

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    13.06.2018
Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesinden sonra Ermeniler Almanya’yı desteklemiş ve II. Dünya savaşında Alman ordusunda ve SS birliklerinde görev almışlardır. Almanya’nın geçmişten itibaren Ermenilere verdiği destek günümüzde artarak devam etmektedir

Din ve dinî hayatımız üzerine düşünceler

Ethem Ruhi Fığlalı    10.06.2018
Din, insan hayatının hangi noktasındadır? Din insan için, insan da din için ne ifade etmektedir? Türk devlet yapısında geçmişten bugüne dinin faktörü ne düzeydedir? Bugün okullarda verilen din eğitimi hangi noktalarda problemlere sebep oluyor?