TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Kıbrıs’ta Garantörlüğün Kaldırılması Müzakereleri Başlıyor

Gözde Kılıç Yaşın    18.09.2018
Kıbrıs Müzakerelerinde, 1960 Garanti ve İttifak Anlaşmalarının Türkiye'ye sağladığı etkin (müdahale hakkı) ve fiilî (sürekli askeri birlik konuşlandırma yetkisi) hak ve yetkileri tartışmaya açacak her türlü girişime dikkat kesilmek gerekir.

Müdafaa-i Hukuk, Kuvayı Millîye ve Türkiye

Hakan Paksoy    17.09.2018
Türk tarihinde Ağustos ve Eylül aylarının önemi nedir? Tarihi bu aylarda tekerrür ettiren olaylar nelerdir? 100 yıl önce verilen bağımsızlık mücadelesi bugün hangi boyuta evrilmiştir? Günümüzün büyük problemi nedir ve ne yapılması gerekir?

Türkiye Türkleri’nin etnografik tasnifi- Yazan: Ziya Gökalp

MİSAK Editörü    13.09.2018
Antep’i ziyaretlerinde Ziya Gökalp merhum tarafından Gazisancak gazetesi için yazılmış ve bu gazetenin 2 Nisan 1923 tarih ve 118 sayılı nüsha­sında neşredilen makaledeki ana tema, Türkiye sınırları içindeki tüm Türklerin, Oğuz boyundan olduğudur.

Değerler: Vatan

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    11.09.2018
“Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini”. Vatan kutsaldır. Türk Milleti vatanını caıyla savunagelmiştir. Vatan bin yıllık değil binlerce yıllık bir değerimizdir. Değerler kapsamında Vatan kavramı işleniyor.

Babaannemin ve çocukluğumun 9 Eylülleri*

İskender Öksüz    09.09.2018
Uzakta "karınca gibi" asker görünce babaannem ağlıyor: Geliyorlar, bizi de kesecekler. Hâlbuki gelen, Yüzbaşı Tatar Şerafettin Bey'in, Süvari Kolordusu komutanı İşkodralı Fahrettin Paşa'nın, Başkomutan Selânikli Mustafa Kemal Paşa'nın süvarileriydi.

Balkanlarda jeopolitik kavga

Gözde Kılıç Yaşın    31.08.2018
Balkanlarda jeopolitik savaş yaşanıyor. Türkiye ve Rusya’yı bölgeden atmak isteyen İngiltere, Fransa ve ABD bölgede ciddi olarak artan Almanya etkisine ne kadar sessiz kalır? 90’lar savaşı bu dörtlü arasındaki savaşın Balkanlara yansıması değil mi?

Malazgirt Ruhu, İstiklal Yolu ve Türk Milleti

Hakan Paksoy    30.08.2018
Türk Milleti kadim bir millettir. Tarihi yapan ve yöneten millettir. Malazgirt ruhu da bu milletin ruhudur, Türk ruhudur. Bu ruh 1922'de İstiklal mücadelesini verdi. Tarihi sürecin en önemli halkası milletin kimliğidir, adıdır. Milletin Türklüğüdür.

Atalarımızın İzinde Moğolistan’da

Konuralp Ercilasun    27.08.2018
Ve coşkun akardı Orhun... Bütün dünyadan Altay toplulukları üzerine çalışan uzmanlar Moğolistan'daydı. Bilimsel sunumlar yaptılar, şaman ayinine katıldılar, anıtlara yüz sürdüler, Orhun'un suyundan içtiler... Ata topraklarından izlenimler bu yazıda.

Yol ayrımındaki İyi Parti

Ömer Dönderici    14.08.2018
İyi Parti, milliyetçi tavır eksikliğinden değil; Erdoğan ile baş etme fırsatını kaçırmasından dolayı mı kaybetti? Türkiye’de kimlik siyaseti ne ölçüde idrak ediliyor? Türkiye’ye yönelik tehditlerde yapılması gereken ve İyi Parti’nin konumu nedir?

Türk kimliği karşıtlığı ve nominalist aydın duruşu

İkbal Vurucu    27.07.2018
Nominalist tutum ve davranış Türk aydının temel özellikleri arasındadır. Nominalist aydın belli bir ideoloji mensubunu değil farklı ideolojilerden aydınları içine dâhil edilir. Bunların ayırıcı bir vasfı ahlakî duruş ve sorumluluk noktasında görülür.