TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Tarihin ve ideolojinin meydana getirdiği bir II. Abdülhamid imajı: Nihâl Atsız’ın Gök Sultan’ı

Murat Yılmaz.    17.01.2019
Tarihî şahsiyetler yalnız yaşadıkları zamanda değil, kendilerinden sonra da isimleri sıkça anılan ve tartışmalara konu olan kişilerdir. Yakın dönem Türk tarihinin kuşkusuz en tartışmalı isimlerinin başını çekenlerden birisi de II. Abdülhamit'tir.

Kaynama

Ahmet Bican Ercilasun    14.01.2019
Kaynama kuramı. Tarihe yeni ve farklı bir bakış. Ercilasun Türk tarihini yeniden yorumluyor. Tarihimizdeki kaynama dönemlerini ve ardından gelen yükselişleri inceliyor. Destan ve efsanelerin rolünü vurguluyor. Nihayet günümüzdeki kaynamayı anlatıyor.

20. Asrın “Yakın Doğu” Projesi’nden 21. Asrın “Büyük Ortadoğu” Projesi’ne

Gözde Kılıç Yaşın    05.01.2019
“20. yüzyılda üç cahil büyüğün (ABD, İngiltere, Fransa) sadece bir çocuğun (Yunanistan) önderliğiyle belirlediği Anadolu'ya karşı davranışı” şimdi nasıl şekilleniyor? Zamanında nizamı değiştiren Türkiye, tekrarlanan tehdidi bertaraf edebilecek mi?

Kazakistan ve Özbekistan’da kurucu kimlik unsuru olarak tarihçilik

Abdullah Gündoğdu    03.01.2019
Kazak ve Özbekler Türk milletin kadim yönetici boyları olarak Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Uzun süre Rus egemenliğinde yaşayan bu iki Türk boyu etnik eritmeye karşı direnişlerini bağımsızlıklarından sonra da devam ettirmektedir.

Ahmet Ağaoğlu Mirasından Yapraklar

MİSAK Editörü    31.12.2018
Prof. Dr. Nesip Nesipli'nin kaleminden Ağaoğlu Ahmet Bey. Fevkalade enerjik ve üretken, çabuk karar veren, cesur bir fikir siyaset adamı. Hayatını Türk Milletine adamış büyük bir Türkçü. Geçmişten günümüze ışık tutan deniz fenerlerinden birisi.

Demokrasi’nin ölümü

İskender Öksüz    30.12.2018
Demokrasi için seçim gerekli fakat yeterli değil. Bugün Türk Cumhuriyetlerinin çoğunda ve birçok Orta Doğu ülkesinde sonucu baştan belli seçimler yapılır. Mensubiyet çok şey anlatıyor; bir şey hâriç. Şu şirk mertebesinde lider putlaştırma neyin nesi?

Erdoğan’ın icazetli gezileri: Batı Trakya

Sadi Somuncuoğlu    24.12.2018
Tüm dünya, Yunanistan’ın azınlıklara yaptığı hukuksuzluğun farkındayken; Yunanistan’ın Türkiye’den Rum azınlıklar için talepleri hukuksuz ve dengesizdir. Türk hükümetinin azınlık politikalarında yaptığı yanlışlar da Yunanistan’ın işine yaramaktadır.

“Dünyanın en mutlu Müslümanları” mutluluklarıyla nasıl başa çıkıyor?

Gene A. Bunin    17.12.2018
Bu şu anda Müslüman dünyası için bir sınav. Suriye'de ya da başka yerlerde neler olup bittiğine bakarsanız, bir bütün olarak Müslüman dünyası bir sınavdan geçiyor. Ama Allah, her şeyi bilir. Sadece bunu aşmamız gerek.

Nihâl Atsız’ın edebî eserlerinde gençliğe verilen mesajlar

Murat Yılmaz.    11.12.2018
Atsız, eserlerinde gençliğe yönelik mesajlar vermiştir. Atsız’ın eserlerinde gençliğe verilmek istenilen mesajların incelendiği yazıda, onun istediği özelliklere sahip bir gençliğin nasıl olması gerektiğini edebî eserleri üzerinden tespit edilmiştir.

Patrikhane ve siyaset: Tarihî süreç

Sadi Somuncuoğlu    10.12.2018
Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı dönemi, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere üç devirde de hem dini hem de siyasi faaliyetlerin merkezi olmuştur. Türk devleti güçlü verilen imtiyazlar devlet zayıfladığında istismar edilmiştir.