TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Türk müsün, Müslüman mısın?- I

İskender Öksüz    23.10.2018
Etnisiteye dayalı bir milliyetçilik fikri mi, inançları mı yoksa bütün bunları reddederek pozitivist bir anlayışla bir ütopyanın peşinden koşmak mı veyahut da bu üç unsuru içinde barındırabilecek bir anlayış oluşturmak mümkün mü?

1944-1947 Türkçülük Davası: Karabasan Olaylarının Sonraki Evreleri

Necmeddin Sefercioğlu    21.10.2018
Türkçülük Turancılık Davası nasıl sonuçlandı? Bu davanın sonunda kimler üzüldü? Milliyetçiler neden üç yıl boyunca aklanamadı? Karabasan Olayları nedir?Davanın sonunda herkes aklandı mı? Davanın sonunda CHP neler kaybetti?

1944-1947 Türkçülük davası: Karabasanların başlıca sorumluları

Necmeddin Sefercioğlu    17.10.2018
Dönem hükümetinin Alman yanlısı siyasetinin, Rusçuluğa dönmesi için sahte bir anarşi propagandası ile Türkçülük Turancılık adı altında birçok vatansever nasıl suçlu ve rejim düşmanı olarak gösterildi? Hasan Ali Yücel ve Sabahattin Ali'nin rolü nedir?

Çağrı Türkeş’in anlatımıyla Alparslan Türkeş

Çağrı Türkeş    13.10.2018
Alparslan Türkeş, Atatürk'ü hangi konularda takdir etmiştir? BOP ve Ortadoğu ile ilgili devlet adına güvenlik planları yapıldı mı? İç ve dış tehditler için önlem alınmasının önemi nedir? Girdiği her savaşı kazanan kumandan kimdir?

Başlangıcından Hunlara: Genel hatlarıyla Türk tarihi

İlhami Durmuş    11.10.2018
Tarih, devletin ve milletin çıkarlarına paralel olarak ele alınmalıdır. Türk tarihinde Sümerler, Etrüksler, İskitler gibi "meseleler" ortaya çıkmıştır. Bu kültürler, Türk tarihinin parçası mıdır? Türk tarihi içerisinde değerlendirilebilir mi?

Değer yaratan bir değer: Turan Yazgan

Yağmur Tunalı    10.10.2018
Turan Yazgan kimdir? Bir idealist nasıl yetişir? Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ne zaman ve nasıl kuruldu? Nihal Atsız’dan sonraki tek idealist kimdir? Elçibey ve Turan Yazgan göz yaşları içinde ne için dua ettiler?

1944-1947 Türkçülük davası: Başlıca karabasan olayları

Necmeddin Sefercioğlu    09.10.2018
Karabasan olarak da adlandırılan Türkçülük davası, dönemin milliyetçi aydınları için adeta bir baskı ve yıldırma aracına dönüşmüştü. Türk fikir hareketine ve ülke geleceğine ağır darbe vuran bu dava, bugün hepimizin hayatında iz bırakmıştır.

Sovyet sonrası Türkiye ve Türk dünyası ilişkileri

Abdullah Gündoğdu    08.10.2018
Fakir Türkiye Cumhuriyetinin başarısı nedir? Sovyetler Birliği'nin dağılış sürecinde neler yaşandı? Nazarbavey'in ideolojik tutumunun etkisi neydi? Türk devletleri bağımsızlıklarını nasıl ilan ettiler? Türkiye Cumhuriyet'nin attığı adımlar nelerdi?

Alparslan Türkeş’li yıllar

Sadi Somuncuoğlu    03.10.2018
Milliyetçilik konusunda Alparslan Türkeş mi haklı çıktı? Ülkü ocakları neden açıldı? Türkeş’in işlevsel bir projesi var mıydı? MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası nedir? İşkencehaneler neden açıldı? 12 Eylül milliyetçilere karşı mıydı?C-5 karakolu nedir?

Turan Can’dan Bana Bir Kitap Geldi: “DEATH OF THE GREY WOLVES” [ = Bozkurtların Ölümü]

Dursun Yıldırım    01.10.2018
Ali Emirî, Divan'ı bulduğunda sahaf parayı yükseltmesin diye gözden kaybolana kadar yürümüş, sonra da koşarak gidip sahafın istediği parayı evden getirmişti. Turan Can da, birçok kitabı bir arada alarak heyecanını sahafın görmemesini sağladı.