TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK |                                       TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Erol Güngör vesilesiyle Türk milliyetçiliği düşüncesine bir nazar

İkbal Vurucu    20.04.2018
Milliyetçi düşünce nedir? Kimler, bu düşüncenin mensubu olarak kabul edilecektir? Hangi nitelikteki eserler milliyetçi düşüncenin bir ürünü sayılacaktır? Bu sorulara verilecek cevaplar milliyetçi düşüncenin de sınırlarını belirleyeceği için önemlidir

İki bin yıl öncesinden gelen uyarı: Şekeri satma

Konuralp Ercilasun    17.04.2018
2200 yıl önceden gelen bir öğüt: "Toprağınıza uygun olmayan ürünlere düşer, kendiniz üretemezseniz dışarıdan alırsınız. Daha fazla bu ürünlere alışırsanız paranız dışarı akar; ekonominiz çöker. En sonunda o ülkenin hâkimiyeti altına girersiniz!"

Klasik kaynaklar ve modern araştırmalar ışığında Farabî’nin etnik kökeni

İsmail Yakıt    16.04.2018
İran, Türkistan’ın birçok alim ve filozofunu bir takım çarpıtmalarla İranlı göstermektedir. Maalesef Farabî de bundan nasibini almıştır. Halbuki hemen hemen bütün kaynakların ittifakıyla Farabî’nin Türklüğü sabittir.

Atsız- Türkçülüğün mistik önderi

Ahmet Bican Ercilasun ve MİSAK Editörü    11.04.2018
Ercilasun, konulara bilimin ışığını getirir. Ancak Atsız ve Türkçülük onu belirleyen iki unsudur. İlk elden tanıdığı muhite bilim eklenince eşsiz bir Atsız ansikolopedisi doğuyor. Eşsizden ne kastedildiğin, Ruh Adam bölümünden bir parçada görülüyor.

Ülkücülük iflas ederse Türk milliyetçiliği ne yapar?

Burçin Öner ve Semih Bodur    05.04.2018
Türk milliyetçiliği asırlardır var olan bir felsefedir ama yorumları zamana ve şartlara göre değişkenlik göstermiştir. Önceleri İttihatçılık olarak karşımıza çıkmış, sonra günümüze dek ülkücülük ismiyle anılmıştır. Peki, ülkücülük bugün bitmiş midir?

Türkçülük ve Güney Azerbaycan Millî Hareketi

Arif Keskin    02.04.2018
Globalizm geldi milliyetçilik bitti dediler. İslam devriminde milliyetçiliğe yer yok dediler. Tam tersi oluyor. İran’da Türklük ve Türkçülük önüne geçilmez bir dalga hâlinde yükseliyor. İran milliyetçiliğin yükselişinin laboratuvarı gibi.

Fikir ve inançta tektonik hareketler: Atsız, Türkçülük, Maturidî

İskender Öksüz    30.03.2018
Andımız kaldırılıp, ”Ne mutlu Türküm” sözü sökülürken büyümüş çocuklardır bunlar.Şimdi bu gençler, üniversite öğrencisi veya mezunuydu ve and içiyorlardı: Gök girsin, kızıl çıksın! Atsız’ın ruhu sarhoş olmuştur: “Hangi ruh anılmakla olmaz ki sarhoş?”

103. yılında Türk askerinin kanı ve canıyla yazdığı destan: Çanakkale Zaferi

Cemalettin Taşkıran    18.03.2018
Çanakkale 1915: "Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de güneşler gibi parlayıp sönmemektir. Bunun için ölüme bir atılış gerektir. Atıldıktan sonra da bir daha dönmemektir..." sözlerinin vücut bulduğu yer.

Kazakistan, Kazakça ve Nazarbayev

Ahmet Bican Ercilasun    10.03.2018
Ercilasun'un bu yazısı Kazakistan'daki Ana Tili gazetesinde 15 Şubat 2018'de Kazak Türkçesiyle yayımlanmıştır. Yazıda, Kazakistan'daki gelişmelerin yanında Ercilasun'un Kazak Türkleriyle ve Kazakçayla ilgili macerasını da bulabilirsiniz.

MİLLET KAVRAMI VE İSLAMİYET*

İsmail Yakıt    09.03.2018
Soru: Türk müsün Müslüman mısın? Cevap: “Bu soruyu, sporcu musun yoksa Müslüman mısın diye de sorabilirsiniz. Sanki bunlardan biri olunca diğeri olmaz da!” Elbette insan hem Türk hem Müslüman olabilir. Tıpkı hem Arap hem Müslüman olduğu gibi.