TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Ben kimim? Ben Türk’üm!

Hakan Paksoy    09.12.2018
Türk milletinin adının yok edilmeye çalışıldığı şu günlerde "Biz kimiz?" sorusuna cevap arayan Hakan Paksoy, istediğimiz tek şeyin huzurla yaşamak olduğuna vurgu yapıyor ve ekliyor: "Huzurun pahası var" da bunun bedeli her geçen gün artıyor. Neden?

Kıbrıs’ta yeni dönem: İki devletli yapı

Gözde Kılıç Yaşın    06.12.2018
Rumların egemenliği Türklerle paylaşmayacağını açıklaması ve serveti paylaşmama niyeti, Türklere büyük bir fırsat sunuyor: İki ayrı devlet modeli önerisi sunulmalı ve KKTC'nin tanınması için diplomatik girişimler başlatılmalıdır.

Türkçülüğün ihmal edilmiş yalvacı Ali Bey Hüseyinzade -Turan

MİSAK Editörü    05.12.2018
Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Yalvacı" ismini verdiği büyük Türkçü. Hayatı Yüce Türk Milleti için çalışmakla geçmiş bir deha. İttihat ve Terakki yöneticisi, Damat Ferit'e muhalefet ettiği için Bekirağa Bölüğü'nde aylarca yatan, Turancı büyük dava adamı

Fransa’nın Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetleri

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    04.12.2018
Fransa 16. yüzyılın ikinci yarısında kapitülasyonlarla birlikte Anadolu'ya misyonerler göndermiş elçilikler açmıştır. Anadolu'daki gayr-i müslimleri bir yandan kışkırtıp diğer yandan kollamıştır. Peki ya şimdi Anadolu'da neler oluyor?

Türk müsün Müslüman mı – 4: Din ve bilim

İskender Öksüz    02.12.2018
Yazı dizisinin dördüncü bölümünde "Türklük, Müslümanlık ve Bilim" kavramlarının birbirleriyle ilişkilerinin yanı sıra, "Tarihî olayları bugünün değer hükümleriyle yargılayabilir miyiz?" sorusuna cevap aranıyor...

Putin de bunu yaparsa Kırım Türklerinin hâli nice olacak?

Sadık Rıdvan Karluk    28.11.2018
AİHM’si bizi bağlamaz dersek, AİHM'sinin Kırım ile ilgili aldığı kararları da yok saymamız gerekir. Kırım Türk vatanıdır. Kırım Tatarları Türktür. Türkiye Cumhuriyeti Rusya ile olan ilişkilerinde bu konu nezdinde ağırlığını hissettirmelidir.

1931-1975 Yılları arasındaki Türkçü dergilerin temel meselesi: Gençlik inşası

Murat Yılmaz.    27.11.2018
Türkçülüğün lokomotifi sayılan gençliğin inşasında Türkçü düşünürlerin görüş ve önerileri, üç ana kolon üzerinde şekillenmiştir. Ancak bu sayede, yetişen "ideal" Türk genci, devletin ve toplumun istikbalini teminat altına almış olacaktır.

Tarihi tekrar ettirenler korkmalıdır!

Hakan Paksoy    26.11.2018
Bugün tarih tekrar ettiriliyor.Türk kimliği ile mücadele veya "Keşke Yunan galip gelseydi" sözleri tarihin tekrarıdır. Bundan korkulmalıdır! Bu, Cihan Harbi öncesine dönmek anlamına gelir.Sonuçları tarihte yazılıdır.Tarih ders almayanlara acımasızdır

Türk müsün Müslüman mı? (III): Türklük olmasaydı Müslümanlık ne olurdu?

İskender Öksüz    25.11.2018
Yazı dizisinin üçüncü bölümünde "Türklük, Müslümanlık ve Bilim" kavramlarının bir birleriyle ilişkilerinin yanı sıra, "Türkler olmasaydı Müslümanlık nasıl yaşardı?" sorusuna İbn Haldun ve Yahya Kemal'le birlikte cevap aranıyor...

Türk tamgaları Türklüğü birleştirecek, Turan’ı kuracak

Berkant Parlak    24.11.2018
Alfabe Türk dünyasının birliği için yüzyıllardır bir sorun olmuştur. Coğrafi nedenlerle birbirinden ayrı düşmüş Türk boyları siyasi olarak başta alfabe olmak üzere çeşitli yollarla parçalanmıştır. Ancak Türk tamgaları aradaki mesafeyi kaldıracaktır.