TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK |                                       TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Din ve dinî hayatımız üzerine düşünceler

Ethem Ruhi Fığlalı    10.06.2018
Din, insan hayatının hangi noktasındadır? Din insan için, insan da din için ne ifade etmektedir? Türk devlet yapısında geçmişten bugüne dinin faktörü ne düzeydedir? Bugün okullarda verilen din eğitimi hangi noktalarda problemlere sebep oluyor?

Atamızda sorun olmayan birçok özellik sosyalleşmeyle bizde “niye” bedel ödemeye dönüştü?

Ali Demirsoy    03.06.2018
Evrim düşüncesi ve evrim karşıtı düşünce bağlamında sosyalleşen insanın başına gelenlerin sebepleri nelerdir? Evrim temelinde ırkın konumlanması nasıldır? Türk ırkı var mıdır ve Türkler evrimleşmiş midir?

21’inci Yüzyıl’da kaybolan Türk devlet anlayışı

Hakan Paksoy    29.05.2018
26. Dönem TBMM kurucu meclis midir? Kurucu meclis hangi şartlarda oluşur? Bunun için Türk Milletinin egemenliği el mi değiştirecektir? Devlet, sonucu tartışmalı bir referandumla değişebilir mi? Türk devlet anlayışı neye dayanır ve bugün ne haldedir?

Türk ekonomisi hakkında düşünce ve öneriler (2)

Mehmet Alp Şirin    28.05.2018
Ekonomi kalitesinin arttırılması için gerekli faktörler nelerdir? Millî eğitim ile ekonomi arasında nasıl bir bağlantı vardır? Ülke ve küresel ekonomiye uyumu nasıl sağlanır? Millî eğitimde, şirketlerin AR-GE yatırımları ekonomiye nasıl yansır?

Mehmet Akif Ersoy’da Türk kimliği

İsmail Yakıt    25.05.2018
İstiklâl şairi Mehmet Akif için Arnavutluk ne ifade eder? Bir memleket mi yoksa daha fazlası mı? Arnavutluk için yazdığı şiirde hangi noktaları vurgular? Akif'in ırk ve kavmiyetçilik hakkındaki düşünceleri nelerdir ve Akif, nasıl bir vatanperverdir?

Her şey bir rüya olsa

Hakan Paksoy    14.05.2018
21. Yüzyılın bunaltan yılları!.. Bir yanda Türkiyelilik teraneleri, açılım hikâyeleri ve Türk Milletine uygulanan psikolojik yönlendirme; diğer yanda Türk kimliği ile mücadelesini hiç ama hiç terk etmeyen bir ideoloji ve Türk Milliyetçileri...

Mevlâna’nın Türklüğü

İsmail Yakıt    13.05.2018
Pek çok tartışmaya konu olan Mevlana'nın milliyeti üzerinde neden bir mutabakata varılamamıştır? Belh'ten Konya'ya nasıl bir yolculuk yapılmıştır? Arapça ve Farsça'nın meşhur olduğu bir dönemde Mevla tercihini neden farklı bir dilden yana kullandı?

Almanya’nın Osmanlı Devleti dönemindeki Ermeni politikaları

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    07.05.2018
Almanya’nın Osmanlı ve Ermenilerle ilişkileri nasıldı?Almanya’nın bölgedeki menfaatleri kapsamında izlediği politikaların ve zorunlu göç kararının dayandığı gerçekler neydi? Alman politikaları, Osmanlıların Ermenilerle ilişkisini nasıl etkiledi?

Orhun Dergisi – Atsız-Sabahattin Ali Davası – 3 Mayıs – Irkçılık-Turancılık Davası

Ahmet Bican Ercilasun    03.05.2018
3 Mayısı Ercilasun’un kaleminden okuyun. Olayların öncesi ve sonrası, işkenceler, tabutluklar, Türkçülerin yargılanmasının dış politika ile ilişkisi. Derinlemesine bilgi için Ercilasun’un Atsız – Türkçülüğün Mistik Önderi kitabını okumalısınız.

İbn Sina’nın milliyeti

İsmail Yakıt    01.05.2018
Bu yazıda ünlü düşünür ve hekim İbn Sina'nın yaşamından kesitler bulup; Etimoloji ve Arkeoloji vb. ilimler yardımıyla yapılan çözümlemeler sayesinde Batı ve Doğu'nun onu algılayış biçimi ve gerçek İbn Sina arasında bir sırlar yolculuğuna çıkacaksınız