YAKIN-COĞRAFYA – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

YAKIN-COĞRAFYA konulu yazılar:

Ne yapmalı; ekonomide sistem arayışları – 3: Sosyal demokrasi

Liath McGorman    16.01.2019
İkinci Dünya Savaşının ardından Batı Avrupa Ülkeleri Sovyet tipi merkezi ekonomik modeli reddettiler ve bu noktadan sonra sosyal demokrat partiler çözüm olarak seçmenlerine karma ekonomik sistemi sundular.

Yunanistan’ın ve GKRY’nin ABD, İsrail, Mısır Arap Cumhuriyeti (MAC), İngiltere ve Fransa ile yaptığı ortak askeri tatbikatlar

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    12.01.2019
Doğu Akdeniz'de KKTC'nin karasularını kapsayan bölgede, ABD, İngiltere, İsrail, Yunanistan, GKRY ve MAC 2010 yılından bu yana Türkiye ile çıkacak olası savaşa karşı tatbikatlar yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu durum karşısında ne yapıyor, ne yapmalı?

Yunan aldatmacası

Sadi Somuncuoğlu    09.01.2019
Yunan tarafından kaynaklanan sorunların müsebbibi sanki Türk tarafı gibi davranarak taviz veren Türkiye’deki iktidarlar, yaptıkları bu denli büyük diplomatik hatalarla eldeki kozları kaybederken Türkiye aleyhine gelişmelerin de önünü açmaktadırlar.

Patrikhane, Atina, Moskova çatışması gölgesinde Yunanistan’da anayasa değişikliği

Gözde Kılıç Yaşın    02.01.2019
Yunanistan'daki Anayasa değişikliği çalışmaları, Fener Rum Patriğini kendisinden habersiz yapıldığı için rahatsız etti. Atina Kilisesi ile gerilimin yeni perdesi mi yoksa Yunanistan'ın Rus desteği için son hamlesi mi? Laik anayasa, neden şimdi?

İstanbul, Boğazlar ve Ege

Sadi Somuncuoğlu    29.12.2018
Batı dünyasının İstanbul'daki emelleri nasıl bitip tükenmedi ise Yunanistan'ın da Ege üzerindeki 200 yıllık planları hala devam etmekte. Hrisostomos’un hedeflerini kapsayan "Megali İdea" bize göre ütopya olsa da, Yunanistan için vazgeçilmez hülyadır.

GKRY’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait deniz yetki alanlarında hidrokarbon arama çalışmaları ve münhasır ekonomik bölge anlaşmaları

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    27.12.2018
Doğu Akdeniz havzasında 2008 yılında keşfedilmiş önemli miktarda petrol ve doğal gaz yatakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortak çıkarları doğrultusunda haklarını korumak üzere tedbirler almak zorundadır.

Erdoğan’ın icazetli gezileri: Batı Trakya

Sadi Somuncuoğlu    24.12.2018
Tüm dünya, Yunanistan’ın azınlıklara yaptığı hukuksuzluğun farkındayken; Yunanistan’ın Türkiye’den Rum azınlıklar için talepleri hukuksuz ve dengesizdir. Türk hükümetinin azınlık politikalarında yaptığı yanlışlar da Yunanistan’ın işine yaramaktadır.

Patrikhane ve siyaset: Tarihî süreç

Sadi Somuncuoğlu    10.12.2018
Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı dönemi, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere üç devirde de hem dini hem de siyasi faaliyetlerin merkezi olmuştur. Türk devleti güçlü verilen imtiyazlar devlet zayıfladığında istismar edilmiştir.

Kıbrıs’ta yeni dönem: İki devletli yapı

Gözde Kılıç Yaşın    06.12.2018
Rumların egemenliği Türklerle paylaşmayacağını açıklaması ve serveti paylaşmama niyeti, Türklere büyük bir fırsat sunuyor: İki ayrı devlet modeli önerisi sunulmalı ve KKTC'nin tanınması için diplomatik girişimler başlatılmalıdır.

Türkçülüğün ihmal edilmiş yalvacı Ali Bey Hüseyinzade -Turan

MİSAK Editörü    05.12.2018
Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Yalvacı" ismini verdiği büyük Türkçü. Hayatı Yüce Türk Milleti için çalışmakla geçmiş bir deha. İttihat ve Terakki yöneticisi, Damat Ferit'e muhalefet ettiği için Bekirağa Bölüğü'nde aylarca yatan, Turancı büyük dava adamı