YAKIN-COĞRAFYA – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

YAKIN-COĞRAFYA konulu yazılar:

Malazgirt Ruhu, İstiklal Yolu ve Türk Milleti

Hakan Paksoy    30.08.2018
Türk Milleti kadim bir millettir. Tarihi yapan ve yöneten millettir. Malazgirt ruhu da bu milletin ruhudur, Türk ruhudur. Bu ruh 1922'de İstiklal mücadelesini verdi. Tarihi sürecin en önemli halkası milletin kimliğidir, adıdır. Milletin Türklüğüdür.

Fırat ve Dicle’ye küresel kıskaç

Aziz Bozatlı    29.07.2018
Su, önümüzdeki yıllarda savaş sebebi olacak mı? Yoksa bu, küresel güçlerin petrolden sonra bölgeye müdahale edebilmek için uydurdukları bir senaryo mu? Bölge ülkeleri dışında neredeyse herkesin söz söylediği bir konuda Türkiye ne yapmalı?

GAZİ PAŞA’NIN YAKIN ÇEVRESİNDEN BİR GRUP NİÇİN LOZAN’A RED OYU VERMİŞTİ…[*]

Hasip Saygılı    24.07.2018
Lozan'ın 95. yılında MİSAK Yazarı Doç. Dr. Hasip Saygılı Hocamız, Anadolu Ajansı'nın kritik sorularına cevap veriyor. Lozan'ın başarı hanemize yazılacak yönleri nelerdir? Başarılarımız, gecikerek elde ettiklerimiz ve tamamen yitirdiklerimiz.

Londra’da Batı Balkanlar Zirvesi

Gözde Kılıç Yaşın    13.07.2018
Almanya'nın inisiyatifiyle 2014'de başlatılan AB-Batı Balkanlar Zirvesi, ekonomik yardımla Balkan siyasetini belirleme fonksiyonu üstleniyor. Türk, Rus, Çin etkisini azaltma amacı da güden program, Balkanları AB'ye demirliyor.

Makedonya-Yunanistan Anlaşması: Antik Makedonlarla İlgisi Olmamak Kaydıyla “Kuzey Makedonya”

Gözde Kılıç Yaşın    10.07.2018
İsim Anlaşması, daha çok ek getirileri nedeniyle önemseniyor. Makedonya AB ve NATO üyesi olmaya Yunanistan ekonomik bağımsızlığına kavuşmaya; Almanya, Türk Akımı’nın güvenliğine; Fransa Türkiye ve Rusya etkisini azaltmaya odaklanıyor.

Suriye Türkleri: Fırat’ın Doğusu da Türk, Batısı da…

Mustafa Kafalı    19.06.2018
978 yıldır Suriye'de olan Türklerin nüfusları ve tarihî gelişimleri üzerine doyurucu bilgiler... Makaleden de anlaşılacağı üzere Aynülarap ve El-Cezire bölgeleri tarihten beri Türk yurdu olup bu durum 20. yüzyılda da devam etmiştir.

Türkiye ile ABD (Münbiç) uzlaşmasının sonuçları üzerine

Hakan Paksoy    11.06.2018
Türkiye, 4 Haziran’da ABD ile yaptığı uzlaşma ile nasıl bir yola giriyor? Bu rota ülkemizi nereye götürmektedir? Tekrar BOP karşımıza çıkar mı? Rusya ve İran ile işbirliği ne olacaktır? Bekamız nasıl etkilenecektir? Birçok soru cevap bekliyor.

Bir yol hikayesi: Saraybosna-Belgrad Otoyolu

Gözde Kılıç Yaşın    06.06.2018
Türkiye, Saraybosna-Belgrad otoyolu için karşılıksız üç milyar Euro sağlamaya hazır ancak Bosnalı Sırplar otoyol yapımına karşı çıkıyor. Türkiye’nin Boşnaklar için çok daha fazlasını yapması önündeki engel Sırplar mı, Sırbistan mı, Rusya mı?

Ortadoğu’da İslâm: İslâm mezhepleri tarihi açısından bir bakış

Ethem Ruhi Fığlalı    04.06.2018
Ortadoğu'da İslâm mezhepleri açısından Müslümanlık inanışı nasıl anlaşılmıştır? Ortadoğu kültüründe İslâm ile terörizm bağlantısı var mıdır? Geçmişten günümüze genel bir değerlendirme yapıldığında bölgede peygamberin mesajı nasıl yansıtılmıştır?

İşrak filozofu Sühreverdi El-Maktûl İranlı mı yoksa Türk mü?

İsmail Yakıt    01.06.2018
İşrak felsefesinin kurucusu olarak da bilinen Sühreverdi El-Maktûl kimdir? Etnik kökeni hakkında farklı görüşler olmasının nedeni nedir? Bu felsefeyi kurma amacı nedir? Eserlerinde sembolik olarak anlattığı Doğu ve Batı aleminden kasıt nedir?