MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 3 – Dünyaya Türkçü Bakış
MİSAK logo

Türkiye, Güney Kore ve Dokdo adası

B. Tümen Somuncuoğlu    02.05.2018
Komşu iki ülke arasında adacık anlaşmazlığı sadece bize has değil. Ne kadar küçük ve ne kadar iyi ilişki olsa da ülkeler hâkimiyet haklarından vazgeçmiyor. Bunu en iyi "toprak devletin temelidir, verilemez" sözünün mirasçısı olan Türk Milleti bilir.

İbn Sina’nın milliyeti

İsmail Yakıt    01.05.2018
Bu yazıda ünlü düşünür ve hekim İbn Sina'nın yaşamından kesitler bulup; Etimoloji ve Arkeoloji vb. ilimler yardımıyla yapılan çözümlemeler sayesinde Batı ve Doğu'nun onu algılayış biçimi ve gerçek İbn Sina arasında bir sırlar yolculuğuna çıkacaksınız

Değişim sürecinde İslâm

Ethem Ruhi Fığlalı    30.04.2018
Acaba bugün yaşayan İslâm’da yanlış olan bir şey mi var? Vahiy ile akıl, bilim ile teknoloji arasında bir çelişki var mı? Gelişme ve ilerlemeye müsait mi? İslâm mesajı, bütün dünya ve bütün zamanlar için geçerli mi, yorumlanmaya ihtiyacı var mı?

Hançereden kalbe inmeyen münafık imanı: Yalancı hamaset

Hasip Saygılı    29.04.2018
Gayret ve fedakârlık demek olan hamiyetin yerini boş hamaset söylemi almıştır. Bir konuda eylem ve söylem (fiiliyat ve söz) toplamı sabittir, önermesi aklımıza geliyor. Söylem arttıkça işin kendisine pek gerek görülmemektedir.

23 Nisan 1920’den 24 Haziran 2018’e

Hakan Paksoy    28.04.2018
Yüz yıl arayla benzer bir tarihi mi tekrar ediyoruz? Yüz yıl önce millî güçler meclis iradesini hâkim kılarken yüz yıl sonra gayrı millî odaklar meclis iradesini ortadan kaldırmaya mı çalışıyor? Yazar, içinden geçilen dönemin özelliklerini tartışıyor

Türk tefekkür hayatında Gökalp ve Akçura

Abdullah Gündoğdu    27.04.2018
II. Meşrutiyet sonrası yolları kesişen ve Türk düşünce hayatına yön veren iki düşünür olan Gökalp ve Akçura'nın meselelere bakış açılarındaki farklılıklar millet ve devlet inşâsı için sorun oluşturmuş mudur? Günümüzdeki algılanış biçimleri nedir?

Medeniyet ve edebiyat

İskender Öksüz    26.04.2018
Toplumu toplum yapan nedir? Edebiyat, medeniyet midir? Sosyobiyoloji, toplumun varlığında bir kriter midir? Ernest Renan'dan Atatürk'e; Yahya Kemal'den Ayverdi'ye ve Yetik Ozan'a kadar millet inşâsındaki bakış açılarında edebiyatın rolü ne olmuştur?

Alevilik neden Türklüktür?

Ali Rıza Özdemir    25.04.2018
Alevilik, Türk Kültür Havzasında oluşmuştur. Alevi ocak, oymak ve aşiretleri Türk’tür. Zazaca ve Kurmançça konuşanlar da arşive Türk, Yörük, Türkmen şeklinde kaydedilmiştir. Türk kültürü ile İslam imanının aynı kapta ve bir denge içinde yaşanmasıdır.

Trump Ermeni Soykırımı diyecek mi?

Sadık Rıdvan Karluk    24.04.2018
ABD'deki Ermeni Diasporası'ı Trump'u ne kadar etkileyecek? Başkan Trump, Ermenilere verdiği sözü tutacak mı? Bu söz tutulursa, Türkiye'nin tavrı ne olacaktır? Zaten gergin olan ilişkiler, kopma noktasına mı gelecek; yoksa bu da sineye mi çekilecek?

16. Yüzyıla kadar Osmanlı deniz gücü

Fatih Erbaş    23.04.2018
1080'lere kadar uzanan Türk denizciliği, Fatih Sultan Mehmed ile yükselişe geçmiş ve zirve dönemlerini Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamıştır. Buna karşılık Osmanlı, denizci bir devlet miydi ve gerçekten güçlü bir donanmaya ihtiyacı var mıydı?